Костюк Вадим Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Костюк Вадим Павлович

КОСТЮ́К Вадим Павлович (25. 03. 1920, м. Славута, нині Хмельн. обл. – 14. 12. 2003, м. Самара, РФ) – геолог, мінералог. Д-р геол.-мінерал. н. (1961), проф. (1969). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Навч. у Том­ському ун-ті (РФ; 1939–42), закін. Львів. ун-т (1948). Працю­вав 1951–52 у Чернів. ун-ті; 1952–60 – ст. н. с. Ін-ту геології корис. копалин АН УРСР (Львів); 1960–76 – зав. лаб. відділу експеримент. мінералогії Ін-ту наф­тогаз. геології та геофізики Си­бір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ, РФ); 1977–82 – зав., 1982–2003 – проф. каф. інж. гео­логії, основ і фундаментів Самар. архіт.-буд. ун-ту. Основні напрями наук. досліджень: геологія та магма­тизм (зокрема магматизм рифт. структур на континентах), мінералогія, кристалографія, інж. геологія. Вивчав мезозой.-кайнозой. магматичну діяльність у Карпатах.

Пр.: Парагенетический анализ кри­сталлических пород Подолии в районе Винницы. К., 1955; Петрология ще­лоч­ных пород восточной части Восточно­го Саяна. Москва, 1966; Минералогия и проблемы генезиса щелоч­ных из­вер­женных пород Сибири. Новосибирск, 1974; Общая и инженерная геология: Конспект лекций. Куйбы­шев, 1981 (спів­авт.); Калиевый щелочной магматизм Байкало-Алданского пояса // Геология и геофизика. 1983. № 5; Калиевый ще­лочной магматизм континентов и его связь с мантийными процессами // Там само. 1984. № 7; Бай­кало-Становая риф­тогенная струк­тура и место щелочного магматизма в ней // Там само. 1990. № 4; Щелочной маг­матизм периферического обрамления Сибирской плат­формы. Новоси­бирск, 2001.

А. В. Побережський


Покликання на статтю