Малицький Дмитро Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Малицький Дмитро Васильович

МАЛИ́ЦЬКИЙ Дмитро Васильович (02. 10. 1955, с. Розгірче Стрий. р-ну Львів. обл.) – геофізик, сейсмолог. Д-р фіз.-мат. н. (2010), проф. (2013). Закін. Львів. ун-т (1978), де 1982–85 та за сумісн. 2007–09 і 2013–14 (проф. каф. фізики Землі) й працював. 1979–82 – у Фіз.-мех. ін-ті АН УРСР; 1987–91 – в Ін-ті приклад. проблем механіки та математики АН УРСР; від 1991 – у Карпат. відділ. Ін-ту геофізики НАНУ (усі – Львів): від 2002 – зав. відділу методів сейсмотектоніч. досліджень. Осн. напрями наук. діяльності: матем. моделювання хвильових процесів у шаруватому півпросторі; визначення тензора сейсміч. моменту з використанням прямої динаміч. задачі сейсміки; визначення часової функції вогнища землетрусу як важливого параметра для розуміння фіз. процесів у джерелі.

Пр.: Основні принципи розв’язування динамічної задачі сейсмології на осно­ві рекурентного підходу // ГФЖ. 1998. № 5; Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат. К., 2005 (спів­авт.); Seismicity of the Carpathian region // International J. Physical Scien­ces. 2006. Vol. 1(2); The Carpathian seismicity: Vrancea zone between Ukra­ine, Romania and Hungary // Revista Geo­­gráfica Venezolana. 2008. Vol. 49, № 2; Матричний метод у задачах розрахунку хвильового поля землетрусу і параметрів його джерела // Геодинаміка. 2012. № 1(12) (спів­авт.); Методика визначення параметрів джерела (точкового та розподіленого) за даними обмеженої кількості сейсмічних станцій // Геоінформатика. 2016. № 4(60) (спів­авт.).

О. В. Кендзера

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
О. В. Кендзера . Малицький Дмитро Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=61253 (дата звернення: 16.10.2021)