Костюк Віктор Леонтійович — Енциклопедія Сучасної України

Костюк Віктор Леонтійович

КОСТЮ́К Віктор Леонтійович (21. 08. 1973, с. Старий Кривин Славут. р-ну Хмельн. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2013). Закін. Київ. ун-т (1995). Відтоді працює в Апараті ВР України: від 2013 – заст. зав. відділу Гол. наук.-експерт. упр.; водночас викладає у Нац. ун-тах «Остроз. академія» (Рівнен. обл.) і «Києво-Могилян. академія». Наук. до­слідж.: конституц. засади праці, конституц. основи соц. захисту, проблеми правосу­б'єкт­ності у труд. праві, соц. захист інвалідів.

Пр.: Трудове право України: Навч.-метод. практикум. М., 2008 (співавт.); Теоретико-правові проблеми обмеження трудової правосуб'єктності роботодавця // Держава і право: Зб. наук. пр. К., 2009. Вип. 46; Трудове право України: Навч. посіб. К., 2010 (спів­авт.); Права осіб з інвалідністю в Ук­ра­їні: Наук.-практ. посіб. Вип. 1. К., 2011 (спів­авт.); Правосуб'єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практи­ки. К., 2012.

І. Р. Вітик

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. Р. Вітик . Костюк Віктор Леонтійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6126 (дата звернення: 26.10.2021)