Костюк Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Костюк Володимир Іванович

КОСТЮ́К Володимир Іванович (17. 06. 1937, м. Первомайськ Микол. обл. – 14. 10. 1996, Київ) – фахі­вець у галузі нафтопереробної промисловості. Д-р тех. н. (1991). Закін. Одес. технол. ін-т холодил. пром-сті (1959). Працю­вав в Ін-ті газу АН УРСР (1959–66); Укр. НДІ нафтоперероб. пром-сті «МАСМА» (1966–96; обидва – Київ): 1973–79 – зав. лаб. знешкоджування стоків, 1979–86 – зав. лаб. захисту навколиш. се­редовища, 1986–91 – заст. дир. з наук. роботи, 1991–92 – заст. ген. дир. з питань маркетингу і екології, від 1992 – гол. н. с. Наук. праці присвяч. холодил. техніці та захисту довкілля. Досліджував проблеми екології, оптимізації процесів нафтоперероблення та нафтохімії.

Пр.: Новые способы получения холода. 1973; Комплексна переробка солоних стоків нафтопереробних заводів. 1975; Бессточное нефтеперера­батывающее производство. 1979; Ути­лизация сточных вод методом обратного осмоса. 1981 (спів­авт.); Защита окружающей среды – важная задача современности. 1981; Очистка сточ­ных вод машиностроительных предприятий. 1990 (спів­авт.; усі – Київ).

Н. П. Короткова


Покликання на статтю