Костюк Всеволод Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Костюк Всеволод Іванович

КОСТЮ́К Всеволод Іванович (21. 03. 1932, Київ – 02. 10. 2011, там само) – фахівець у галузі автоматичного керування та моделювання складних систем. Д-р тех. н. (1968), проф. (1970). Засл. діяч н. УРСР (1982). Держ. премія України в галузі н. і т. (1996). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1954). Відто­ді працював на Київ. з-ді реле і автоматики; 1957–2011 – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: 1967–69 – декан ф-ту автоматики та електроприладобу­дування, 1969–77 – проректор з наук. роботи, водночас 1969–2011 – зав. каф. тех. кібернетики, 1991–2011 – засн. і дир. НДІ систем. технологій (створ. на ба­зі проблем. і 2-х галуз. лабораторій). 1978–92 – заст. Міністра вищої і серед. спец. освіти УРСР. Засн. і відп. ред. міжвузівського наук.-тех. зб. «Адаптивні системи автоматичного управління» (від 1973). Основні напрями наук. досліджень: теор. розроблення в га­лузі автоматич. і оптимал. упр. з широким спектром об'єктів та технологій; розвиток матем. і об'єктно-орієнтованих моделей; практичні створення інформ. систем і комплексів галуз. і кор­поратив. рівня із застосуванням робототех. комплексів на основі адаптив. систем.

Пр.: Беспоисковые градиентные са­монастраивающиеся системы. К., 1969; Адаптивные системы идентификации. К., 1975 (спів­авт.); Проектирование ин­формационных моделей в гибких системах. К., 1987 (спів­авт.); Робототехника. К., 1994 (спів­авт.); Розвиток наукових досліджень на кафедрі технічної кібер­нетики Національного технічного універ­ситету України «Київського політехнічного інституту» // Адаптивні системи ав­томатич. упр.: Міжвузів. наук.-тех. зб. 2009. № 14(34).

М. М. Ткач


Покликання на статтю