Костюк Геннадій Ігорович — Енциклопедія Сучасної України

Костюк Геннадій Ігорович

КОСТЮ́К Геннадій Ігорович (18. 03. 1942, м. Омськ, РФ) – фахівець у галу­зі авіаційної технології та ме­хані­ки. Д-р тех. н. (1984), проф. (1986). Закін. Харків. авіац. ін-т (1970), де відтоді й працює (ни­ні Нац. аерокосміч. ун-т «Харків. авіац. ін-т»): від 1986 – зав. каф. робототехніки. Розробляє наук.-тех. основи комбінов. тех­нологій, отримання наноструктур, нанопокриттів, плазмово-іонних покриттів. Спів­автор «Ро­сійсько-українського терміноло­гічного словника з робототехніки» (Х., 1995).

Пр.: Физические основы стойкости электродов плазменных ускорителей и технологических плазменных уст­ройств: Учеб. пособ. Х., 1986 (спів­авт.); Физико-технические основы напыле­ния по­крытий, ионной имплантации, ионного легирования, лазерной обра­ботки и упрочнения, комбинированных технологий. К., 2002; Эффективный ре­жу­щий инструмент с покрытием и упроч­ненным слоем: Справоч. Х., 2003; Фи­зико-технические основы роботизированного производства: Учеб. пособ. Х., 2006; The effective cuying tools ha­ving the coating and hardened layere. Khar­kov, 2007; Научные основы создания современных технологий: Учеб. по­соб. Х., 2008.

Т. П. Цепляєва


Покликання на статтю