Костюк Юрій Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Костюк Юрій Юрійович

КОСТЮ́К Юрій Юрійович (справж. – Кос­тьо; 03. 03. 1912, с. Сирма, нині Дротинці Виноградів. р-ну Закарп. обл. – 12. 07. 1998, м. Пряшів, Сло­ваччина) – педагог, фольк­лорист, композитор, диригент. Д-р філо­софії (1969). Закін. Карловий ун-т у Празі (1947). Від 1931 учителю­вав на Закарпатті. 1945–48 – викл. музики в учител. семінарії у Пра­зі. Від 1948 керував хорами та муз. ансамблями у Пряшеві. 1953–55 – засн. і кер. укр. ансамблю пісні і танцю в Меджилабірцях (Словаччина), 1956–58 – Піддук­лян. укр. нар. ансамблю в Пряшеві. Водночас 1958–77 – в Ун-ті ім. П. Шафарика (Пряшів): від 1966 – зав. каф. муз. виховання. Записував нар. пісні українців Польщі, Румунії. Автор підручни­ка «Музичне виховання» (Пряшів, 1959; 1964; 1966). Видав «Народ­ні пісні підкарпатських русинів» (Уж., 1944; 1992, спів­авт.), «Укра­їнські народні пісні Пряшівського краю» (Пряшів, 1958, т. 1). В ру­кописах залишаються дослідж. «Музичний ренесанс Закарпаття в період 1918–38», «Хорова куль­тура Закарпаття і Пряшівщини», «Народні пісні села Дара» (спів­авт.). 2012 на будинку школи у рідному селі К. відкрито мемор. дошку.

Літ.: Любимов О. Юрій Юрійович Кос­тюк. Пряшів, 1982; Мушинка М. Музи­кант з абсолютним слухом і широким серцем // Народознавчі зошити. Л., 1998. № 6.

М. І. Мушинка


Покликання на статтю