Костюченко Валентина Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Костюченко Валентина Миколаївна

КОСТЮЧЕ́НКО Валентина Миколаївна (20. 06. 1965, с. Білогородка Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2008). Закін. Київ. торг.-екон. ін-т (1986), де й працює (з перервою) від 1989 (нині ун-т): від 2008 – доц. каф. міжнар. економіки; 1996–2008 – у Міжнар. ін-ті менеджменту (Київ). Наук. дослідження: об­лік цінних паперів, аналіз діяльності материн. компаній і їхніх дочір. підпр-в як єдиної екон. одиниці, оцінювання вартості хол­динг. компаній, внутр. аудит.

Пр.: Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Посіб. К., 2004 (спів­авт.); Фі­нансовий облік: Підруч. К., 2005 (спів­авт.); Облік і аналіз діяльності групи під­приємств як єдиної економічної одиниці. К., 2007; Концептуальні основи стратегічного управління ЗЕД в умовах посткризового розвитку // Вісн. Жи­томир. технол. ун-ту. Екон. науки. 2011. № 3(57).

Н. І. Мазуренко


Покликання на статтю