Костюченко Владислав Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Костюченко Владислав Сергійович

КОСТЮЧЕ́НКО Владислав Сергійович (24. 08. 1934, с. Батурин, нині смт Бахмац. р-ну Черніг. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1988). Закін. Моск. ун-т (1957). Працював у Москві: у Мін-ві культури РРФСР (1958); у вид-ві «Мысль» (1962–73): від 1965 – зав. ред. літ-ри з історії філософії; 1974–94 – доц. каф. історії зарубіж. філософії Ун-ту. Наук. дослідження: історія фі­лософії, проблеми індій. філософії. Сформулював та обґрунтував ідеї про залежність типології філос. учень в Індії від типології учень про людину (моделювання «макрокосму» через розуміння «мікрокосму»); про про­відну роль ведантист. традиції у становленні та усвідомленні осн. типів індій. вчень про людину; про трансформацію ве­дантист. традиції у Новий час під впливом процесів в індій. культурі, типологічно схожих із процесами Відродження, Реформації та Просвітництва у європ. культурі, проте видозмінених у світлі соц., політ. і культур. обставин, пов'язаних із модернізацією індій. сусп-ва і діалогом «Схід–Захід».

Пр.: Интегральная веданта. Москва, 1970; Вивекананда. Москва, 1977; О не­которых особенностях древнеиндийского атомизма // ФН. 1980. № 1; Классическая веданта и неоведантизм. Москва, 1983; Философия Шанкары и неоведантизм // Обществ. мысль неза­висимой Индии. Прошлое и настоящее. Москва, 1989; Четыре пути к духовной свободе // Азия и Африка сего­дня. 1991. № 8.

В. С. Муха


Покликання на статтю