Костяков Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Костяков Володимир Миколайович

КОСТЯКО́В Володимир Миколайович (25. 12. 1934, станиця Обливська Ростов. обл., РФ) – фахівець у галузі плазмової технології. Д-р тех. н. (1991). Держ. премія Укра­їни в галузі н. і т. (2012). Закін. Київ. політех. ін-т (1957). Працю­вав 1957–66 в Ін-ті газу АН УРСР; 1972–75 – в Ін-ті електрозварювання АН УРСР; 1957–66 та від 1975 – у Фіз.-технол. ін-ті ме­та­лів та сплавів НАНУ (усі – Київ): 1989–92 – дир. СКТБ, 1992–94 – заст. дир. з наук. роботи, 1994–96 – зав. лаб. технол. процесів з плазм. нагрівом, 1996–99 – гол. н. с., 2000–07 – ст. н. с., від 2007 – пров. н. с. Осн. напрями наук. ді­яльності: дослідж. високо­струм­ких плазм. дуг, фіз.-хім. процесів при високотемператур. на­гріван­ні метал. розплавів; роз­роблен­ня нових технол. процесів та ус­таткування з плазм. нагрі­ван­ням.

Пр.: Влияние условий выплавки ме­талла в плазменных печах на структуру и свойства отливок // Литей. произ-во. 1973. № 1 (спів­авт.); Исследование те­плопередачи от плазменной дуги в пла­вильных печах // Физика и химия об­работки материалов. 1978. № 1 (спів­авт.); Плазменно-индукционная плавка. К., 1991; Технологические процессы получения качественного металла в плазменных печах на структуру и свой­ства отливок // ПЛ. 1998. № 3–4 (спів­авт.); Кинетика восстановления железа при восстановительной плавке рудно-топливных окатышей // ПЛ. 2010. № 3 (спів­авт.).

К. Ф. Євлаш


Покликання на статтю