Костямін Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Костямін Микола Миколайович

КОСТЯ́МІН Микола Миколайович (28. 08(09. 09). 1868, м. Великий Устюг, нині Вологод. обл., РФ – 26. 02. 1958, Одеса) – лікар-гігієніст. Д-р медицини (1909), проф. (1914). Засл. діяч н. УРСР (1951). Держ. нагороди СРСР. Закін. Військ.-мед. академію в С.-Пе­тербурзі (1896), де й працював 1907–14: від 1912 – при­ват-доц. каф. гігієни. 1914–41 та 1944–52 – зав. каф. гігієни, 1921–22 – ректор, 1934–38 – ор­ганізатор і декан сан.-гіг. ф-ту Одес. мед. ін-ту. Водночас – спів­засн. (1921) і зав. Будинку сан. культури, зав. гігієн. відділу НДІ харчування (1927–37), зав. відділу комунал. гігієни Сан.-гіг. ін-ту (1937–40) в Одесі. Під час 2-ї світ. вій­ни – зав. сан.-гіг. відділу НДІ охорони материнства та дитинства у Тбілісі, обл. сан. ін­спектор з комунал. гігієни у м. Са­марканд (Узбекистан). Наук. до­слідж. з питань гігієни одягу, хар­чування та харч. санітарії.

Пр.: Способы исследования тканей одежды с точки зрения гигиены. С.-Пе­тербург, 1909; Гигиена и санитария как основы личного и общественного бла­госостояния // Рус. врач. 1914. № 40; Про зміни властивостей тканин одягу під впливом прання // Профілакт. медицина. 1932. № 3; О методике изучения влияния кулинарной обработки сои на качество соевых блюд // Вопр. питания. 1934. № 6.

Літ.: Пальчинський В. О. Професор Микола Миколайович Костямін // Зб. наук. пр., присвяч. 25-річчю професор. діяльності проф. гігієни М. Костяміна. О., 1936; Ніков П. С., Надворний М. М., Руденко Ю. С. Професор Микола Ми­­колайович Костямін // Гігієн. пробл. Пд. України: Мат. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річному ювілею каф. заг. гігієни Одес. мед. ун-ту. О., 2003; Золотарев А. Е., Ильин И. И., Луки Л. Г. Биографический словарь профессоров Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова (1900–1990 гг.). О., 1992; Про­фесо­ри О(Н)У.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю