Київський національний лінгвістичний університет — Енциклопедія Сучасної України

Київський національний лінгвістичний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ЛIНГВIСТИ́ЧНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1948 як Київ. пед. iн-т iноз. мов, від 1994 – Київ. лінгвіст. ун-т, від 2001 – сучасна назва. Ун-т здійснює підготовку фахівців із 20-ти іноз. мов. У його структурі функціонують 6 ф-тів (герман., роман., слов'ян. філології; сходознавства; перекладачів; екон.-правовий) та 2 відділ. (екстернату та підготовче для іноз. громадян). На 29-ти каф. працюють 635 викл., з яких – 1 акад. і 1 чл.-кор. НАПНУ, 49 д-рів і 218 канд. н. Навч. понад 6 тис. студентів з України та різних країн світу. В Ун-ті сформувалися наук. школи з прагмалінгвістики та мовленнєвої комунікації (О. Кагановська); комп'ютер. лінгвістики та статистич. лексикографії (В. Перебийніс); лінгвостилістики та когнітив. поетики (О. Воробйова); романо-герман. фразеології та фразеографії (М. Гамзюк); фонології, фоностилістики та риторики мовленнєвої комунікації (Р. Васько, О. Стеріополо, М. Дворжецька); контрастив. семантики і типології (С. Денисова, А. Корольова); зарубіж. та порівнял. літературознавства (В. Фесенко, Н. Висоцька); психології особистості (О. Бондаренко); етнопедагогіки, лінгводидактики, порівнял. педагогіки (Т. Левченко, О. Матвієнко). ВНЗ є засн. Укр. фiлiї Мiжнар. асоц. викл. англ. мови, Укр. спілки германістів ВШ, Центру когнітив. і семіотич. дослідж., Укр. асоц. когнітив. лінгвістики і поетики. Видає 12 наук. журналів і збірників наук. праць, зокрема «Іноземні мови», «Журнал практикующего психолога» (обидва – від 1994), «Вісник Київського національного лінгвістичного університету» у 3-х серіях: «Історія, економіка, філософія» (від 1997), «Філологія», «Педагогіка та психологія» (обидві – від 1998). Має 3 навч. корпуси, 4 гуртожитки, спорткомплекс. Перший ректор – Є. Желяк (до 1952), нині – Р. Васько (від 2010).

О. В. Матвієнко


Покликання на статтю