Київський університет Східний світ — Енциклопедія Сучасної України

Київський університет Східний світ

КИ́ЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т «СХІ́ДНИЙ СВІТ» – приватний вищий навчальний заклад. Засн. 1997 як Київ. ін-т сх. лінгвістики та права, від 2004 – сучасна назва. Здійснює підготовку спеціалістів зі знанням двох сх. (араб., перс., турец., гінді, китай., корей., япон., в'єтнам., індонез.) і однієї європ. мов. Функціонує ф-т сходознавства, 4 каф. Навч.-вихов. процес забезпечують 47 викл., з них – 5 д-рів та 19 канд. н. Серед відомих науковців – О. Бубенок, В. Рибалкін (від 2008 – почес. ректор), О. Хамрай, Б. Яценко. Навч. 250 студентів. При Ун-ті діє «Центр дослідж. араб. та іслам. цивілізації ім. аль-Халіля ібн Ахмада аль-Фарагіді», що друкує поет. переклади літераторів із країн Перської затоки, наук.-популярні та метод. видання укр., рос., араб. мовами. Видає зб. «Наукові записки університету “Східний світ”» (від 2010). Ректор – З. Донець (від 2008).

О. В. Мазепова


Покликання на статтю