Маркевич Олексій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Маркевич Олексій Іванович

МАРКЕ́ВИЧ Олексій Іванович (17(29). 03. 1847, с. Смош Прилуц. пов. Полтав. губ., нині Прилуц. р-ну Черніг. обл. – 05(18). 06. 1903, Одеса) – історик, громадський діяч. Походив із давнього козац.-старшин. роду євр. походження. Д-р рос. історії (1888), дійс. чл. НТШ (1901). Навч. у 1-й Київ. г-зії, Костянтинів. межевому ін-ті у Мос­­кві, Ніжин. юрид. ліцеї князя Безбородька (нині Черніг. обл., 1867–68), був вільним слухачем істор.-філол. ф-ту Новорос. ун-ту в Одесі (1868–69). Викладав у Таганроз. г-зії (Росія, 1869–71); Одес. комерц. уч-щі (1871–73), ін-ті шляхет. дівчат (1875–76), Маріїн. (1875–84) і низці приват. одес. жін. г-зій. 1879 в Ун-ті св. Володимира у Києві захистив магістер. дис. «О местничестве: Русская историография в отношении к местничеству», 1888 – доктор. дис. «История местничества в Московском государстве в ХV–ХVІІ вв.». Від 1880 – приват-доц., від 1889 – екстраординар., від 1893 – ординар. проф. каф. рос. історії Новорос. ун-ту. Дійс. чл. (1887) і секр. (1899) Одес. т-ва історії і старожитностей, дійс. чл. Істор.-філол. т-ва при Новорос. ун-ті, Церк.-археол. т-ва при Київ. духов. академії (обидва – 1889), Істор. т-ва Нестора-літописця (1892), Рос. археол. т-ва (1896), Таврій., Катеринослав. та ін. губерн. архів. комісій; учасник 12-ти археол. з'їздів. 1895 знаходився під слідством за звинуваченням у нелегал. перевезенні через австро-рос. кордон забороненої літ-ри. Відтоді – у відставці, виступав із публіч. лекціями. Досліджував історію Моск. держави 15–17 ст., України 17–18 ст., Одеси. Дотримувався народниц. напряму в укр. історіографії. Опублікував низку істор. джерел, зокрема з історії Запороз. Січі, Слобід. України, Одеси. Був особисто знайомий із Т. Шевченком, спілкувався з М. Грушевським, Ф. Леонтовичем, І. Линниченком (1906 йому передано архів М.) та ін. Автор багатьох статей у період. виданнях.

Пр.: О летописях: Из лекций по русской историографии. О., 1883. Вып. 1; 1885. Вып. 2; Образчик Малорусских эпитафий ХVІІІ в. // КС. 1883. № 3; 25-летие Императорского Новороссийского университета: Истор. зап. и академ. списки. О., 1890; Южная Россия при Екатерине ІІ. О., 1893; Документы, относящиеся к истории г. Одессы // Зап. Одес. об-ва истории и древностей. 1893. Т. 16; Город Качибей или Гаджибей – предшественник Одессы // Там само. 1894. Т. 17; Григорий Павлович Котошихин и его сочинение о Московском государстве в половине ХVІІ в. О., 1895; До справи Шевченкових провин // Зап. НТШ. 1897. Т. 17; Грамота московського уряду до донських козаків про українські справи, 1659 р. // Там само. Т. 18; О местничестве: Исследование. Ч. 1. К., 1897; ХІІ археологічний з'їзд у Харкові, 1902 р. // Зап. НТШ. 1903. Т. 53.

Літ.: Грушевський М. Пам'яти Олексія Маркевича // Зап. НТШ. 1903. Т. 55; Алексей Иванович Маркевич (1847–1903): Биобиблиогр. указ. О., 1997; Хмарський В. М. Олексій Маркевич як архео­­граф: До постановки проблеми // Зап. істор. ф-ту Одес. ун-ту. 1999. Вип. 8; Синявська О. О. Історик Олексій Іванович Маркевич: Життя та діяльність. О., 2003.

А. А. Непомнящий


Покликання на статтю