Криворіжндпірудмаш — Енциклопедія Сучасної України

Криворіжндпірудмаш

«КРИВОРІЖНДПІРУДМА́Ш» – державна науково-дослідна та проектно-конструкторська уста­нова у галузі гірничорудного машинобудування. Засн. 1954 у м. Кривий Ріг (Дніпроп. обл.) як проектно-конструктор. ін-т гірничоруд. машинобудування «Діпрорудмаш». 1955 до складу Ін-ту як структурну одиницю вве­дено з-д бурових верстатів, який згодом став дослід. підпр-вом. Від 1975 – ВНДКПІ гірн. машинобудування (гол. ін-т Мінважмашу СРСР з гірн. машинобуду­вання); від 1994 – сучасна наз­ва.

Осн. напрям діяльності – наук.-тех. забезпечення гірн. та нафто­газ. устаткування, дослідж., роз­роблення і освоєння вироб-ва обладнання для підзем. та відкритого добування чорних, кольор., уран. руд, марганцю, неруд. матеріалів та вугілля.

Фахівцями «К.» спроектовано 70 % устаткування, що експлуатуєть­ся на теренах країн СНД при підзем. добуванні чорних та кольор. руд, 100 % – марганцю, бл. 10 % – вугіл­ля. В Ін-ті діють 3 конструктор. відділи: бурил. уста­новок і навантажув. машин; руд­ник. транспорту; приводу гірн. машин. 2010–11 відділ бурил. установок і навантажув. машин розробив проектну документацію на ремонт ротор. екскаватора «Реклаймер» та обпалюв. печей «Лургі 278А» і «Лургі 552А». Відділ рудник. транспорту проектує гірн. кліті та вагони для похилих виробок. Його інженери розробили та здійснили випробування комбайну КП-3,5 для прохідниц. робіт у шахтах гірн.-збагачув. комбінатів, 2012 розпочали проектування нового комбайна для підняттєвих виробок 2КВ-М.

Дослід. з-д Ін-ту за часів СРСР виготовляв щороку 10–30 різних зразків нової техніки. Нині виробляє устаткування і запасні частини для гірничодобув. комплексу, нестандартне устаткування за кресленням за­мовника, бурові установки, ме­талоконструкції, конвеєри, ре­дуктори, деталі дробарок і екскаваторів тощо. За проектами відділу дослід. з-ду на базі трактор. техніки створ. транс­порт. засіб для перевезення в умовах кар'єрів Кривбасу опор ліній електропередач МПО-1, виготовлено колесознімач КС-3, буровий верстат для відкритих гірн. робіт обертал. дії СБШ-250.

Співроб. «К.» одержали понад 1 тис. свідоцтв про винаходи, 35 золотих, 30 сріб., 80 бронз. медалей та дипломів ВДНГ СРСР і України. Продукція демонструвалася на міжнар. виставках у Чехії, Перу, Ірані, Індії, Норвегії, Болгарії, Польщі, Німеч­чині, Угорщині і неодноразо­во на­­городж. призами за якість (Мад­рид, 1993, 1999; Париж, 1994) та ін. Кількість працівників (2013) – 120 осіб. Дир.: А. Безлюдько (1954–64), А. Лисов (1964–70), В. Герасимов (1970–79), Б. Бов­дуй (1979–94), Ю. Ремха (1994–2005), М. Михайленко (2005–07), М. Петренко (від 2007).

О. О. Мельник


Покликання на статтю