Мидлярський Ян-Тадеуш — Енциклопедія Сучасної України

Мидлярський Ян-Тадеуш

МИДЛЯ́РСЬКИЙ Ян-Тадеуш (Mydlarski Jan Tadeusz; 14. 10. 1892, м. Пільзно, нині Підкарп. воєводства, Польща – 01. 04. 1956, м. Вроцлав, нині Нижньосілез. воєводства, Польща) – польський антрополог. Д-р філософії з антропології (1922), габіліт. д-р з антропології (1927), чл.-кор. Польс. АН (1952). Чл. Львів. наук. т-ва та Антропол. комісії Польс. АН (1925), Міжнар. ін-ту антропології у Парижі. Голова Польс. антропол. т-ва (1950). Учас-ник 1-ї світ. війни. Студіював і розпочав наук. дослідж. на каф. антропології та етнології, навч. на філос. ф-ті Львів. ун-ту (1911–13), вивчав зоологію, порівнял. анатомію та антропологію, закін. гідробіол. курс у Трієсті, стажувався у Римі, Неаполі, Відні (1925–26). Проводив антропол. дослідж. у Кракові та Львові, зокрема співпрацював з Антропол.-етнол. ін-том Львів. ун-ту під кер-вом Я. Чекановського. У Варшаві: 1923–24 – викл. антропології Вищої військ. школи; 1924–31 – викл. у навч. закладах; 1931–39 – кер. Закладу антропології Центр. ін-ту фіз. виховання; 1939–45 – викл. Таєм. ун-ту зх. земель; 1946–49 – проф., зав. каф. антропології (від 1956 – його імені), декан матем.-природн. ф-ту Люблін. ун-ту; 1951–53 – ректор Вроцлав. ун-ту; 1953–56 – засн. і 1-й кер. Закладу антропології Польс. АН у Вроцлаві. Наук. дослідження: заг. і прикладна антропологія, еволюція людини, популяц. генетика, серологія, антропол. районування Польщі і зх.-укр. земель. Представив концепцію спадкування груп крові, показав модифікацію коефіцієнтів подібності між батьками та дітьми через процес відбору. Засн. ж. «Materiały i Prace Antropologiczne».

Пр.: Analiza antropologiczna ludności powiatu pilzneńskiego. Lwów, 1924; Mecha-nizm ewolucij w odniesieniu do filogenezy człowieka. Lublin, 1947; Drogi i bezdroża rozwoju człowieka. Warszawa, 1951.

Літ.: E. Piasecki. Prof. dr J. Mydlarski (1892–1956) // Výrocni zpráva Antropolo-gicke Společnosti. 1956. T. 8; J. Cheka-nowski. Sto lat antropologii Polskiej. 1856–1956. Ośrodek Lwowski // Materiały i Prace antropologiczne. Wrocław, 1956. № 34.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. 26, оп. 7, спр. 1653.

С. П. Сегеда

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
С. П. Сегеда . Мидлярський Ян-Тадеуш // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=64331 (дата звернення: 25.10.2021)