Миколайчук Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Миколайчук Микола Миколайович

МИКОЛАЙЧУ́К Микола Миколайович (25. 11. 1967, Херсон) – фахівець у галузі державного управління. Син Н. Мик­олайчук, онук С. Лисо­горова. Д-р н. з держ. упр. (2010), проф. (2013). Закін. Одес. політех. ін-т (1992), Одес. філію Укр. ака­демії держ. упр. при Президентові України (1997), Херсон. тех. ун-т (2003). Від 1997 працює в Одес. регіон. ін-ті держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України: 2004–­05 – нач. навч.-метод. відділу, 2005–07 – декан ф-ту держ. упр., від 2010 – проф. каф. екон. та фі­нанс. політики. Наук. дослідження: методики аналізу соц.-екон. розвитку тер., механізми держ. упр. розвитком регіонів.

Пр.: Теоеретико-методологічні основи управління розвитком регіону. Хн., 2007 (спів­авт.); Економічна політика регіонального розвитку в умовах глобалізації. К., 2009; Фінансово-економічний механізм забезпечення стійкого збалансованого розвитку регіону. К., 2010; Сучасні підходи до діагностики ефективності державного управління // Теорія та практика держ. упр. і місц. самоврядування. 2014. № 1.

М. П. Попов


Покликання на статтю