Криворізький ботанічний сад НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Криворізький ботанічний сад НАНУ

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ БОТАНІ́ЧНИЙ САД НАНУ Буд-во розпочато 1980 з ініціативи Є. Кондратюка. Офіц. відкриття відбулося 1989. Від 1992 – самост. установа у структурі НАНУ. На тер. саду переважає яружно-балк. ландшафт зі збереженою степ. рослинністю. Рослинність балок, що перетинають його з Пн. Сх. на Пд. Зх., представлена різнотравно-тип­чаково-ковиловими степами та заростями степ. чагарників. Заг. пл. під природ. рослинністю становить 15 га, на ній зростають 445 видів рослин. У структурі саду – відділи оптимізації техноген. ландшафтів, інтродук­ції та акліматизації рослин, при­род. флори, фізіології рослин та біології ґрунтів, насіннєва лаб., б-ка, гербарій (бл. 20 тис. зразків). Напрями дос­лідж.: генезис і динаміка біогеоценотич. покриву індустріал. регіонів; фізіол.-біохім. та анатомо-морфол. особливості зро­стання інтродуцентів за умов дії екол. чинників; інтродукція й акліматизація нових перспектив. видів рослин; наук. основи збе­реження фітогенофонду в ін­дустріал. регіонах Правобереж. Придніпров'я; охорона, збагачення, рац. використання біол. різноманіття екосистем. Основу експозиц. зони становить ден­драрій пл. 22 га (2004 віднесено до нац. надбання України). Тут зростають понад 900 видів, форм і сортів дерев та чагарників з різних ботан.-геогр. зон. Створ. моносади бузку, садового жасмину, магнолій, розарій (понад 200 сортів троянд 11-ти садових груп – чайно-гібрид., мініатюр., парк., витких та ін.), сад безперервного квітуван­ня. Колекція квітник.-декор. рос­лин відкритого ґрунту нараховує бл. 200 видів і 690 сортів, серед яких і сорти влас. селекції. Колекція тропіч. і субтропіч. рос­лин налічує бл. 1 тис. таксонів, рідкіс. і зникаючих – 210 видів, з них занес. до Червоної книги України – 82 (півонії тонколиста й кримська, астрагали одеський, понтійський та ін.), до Європ. і Світ. червоних списків – по 19 видів (голонасінниця одеська, карагана скіфська, волошка Талієва та ін.).

Літ.: Каталог растений Криворожского ботанического сада: Справоч. пособ. К., 2000; Мазур А. Ю., Кучеревський В. В., Баранець М. О. Криворізький бо­танічний сад. Дн., 2006; Фе­доровский В. Д., Мазур А. Е. Дре­вес­ные растения Криворожского ботанического сада. Итоги интродукции (за 25 лет). Дн., 2007.

А. Ю. Мазур


Покликання на статтю