Металургійний державний музей України — Енциклопедія Сучасної України

Металургійний державний музей України

МЕТАЛУРГІ́ЙНИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ МУЗЕ́Й УКРАЇ́НИ Засн. 1985 у Дніпропетровську (нині Дніпро) з ініціативи Я. Кулікова як Музей бойової та труд. слави металургів Мін-ва чорної металургії УРСР. Від 1999 – сучасна назва. Від 2000 М. д. м. У. розташ. у приміщенні Ін-ту чорної металургії НАНУ. Після 1991 його декілька разів перепідпорядковували різним мін-вам України. Від 2016 належить Мін-ву екон. розвитку та торгівлі України. Нині у фондах – понад 25 тис. експонатів. У структурі – 3 зали, які висвітлюють історію металургії України. У музеї представлено старовинні документи, раритетні наук. видання та фотографії, інструменти та знаряддя праці 19 ст.; створ. низку стендів, присвяч. металург. науці та вироб-ву; виставлено декілька макетів, зокрема домен. печі № 9 комбінату «Криворіжсталь», карту-макет розміщення укр. металург. підпр-в, 6-метр. панно цехів металург. з-дів Дніпроп. обл.; розкрито життя та діяльність видат. вчених-металургів (зокрема К. Буніна, А. Виноградова, В. Гуськова, С. Жучкова, М. Павлова, Є. Приходька, П. Рубіна, О. Чекмарьова) і відомих робітників металург. з-дів. Працівники музею проводять навч. екскурсії для школярів і студентів, організовують різноманітні конф. та виставки. Дир. – Л. Белікова (від 1998).

Літ.: Белікова Л. Історія розвитку та діяльність технічного галузевого закладу «Металургійний державний музей України» // Мат. 8-ї Всеукр. наук.-практ. конф. «Укр. тех. музей: історія, досвід, перспективи». К., 2011.

Н. Є. Зоріна


Покликання на статтю