Кисельов Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кисельов Олександр Іванович

КИСЕЛЬО́В Олександр Іванович (29. 03(11. 04). 1903, с. Сатанівка Поділ. губ., нині Городоц. р-ну Хмельн. обл. – 23. 02. 1967, Київ) – літературознавець. Д-р філол. н. (1963). Чл. СПУ (1951). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди СРСР. Навч. у м. Кам'янець-Подільський (нині Хмельн. обл.): у духов. семінарії (1919–21), на триріч. пед. курсах (іспит на звання вчителя 1925), закін. Київ. ун-т (1936). Учителював. Володів прекрас. голосом, віртуозно грав на смичк. інструментах. Працював у Києві: в Ін-ті літ-ри АН УРСР (1939–63): 1940–41, 1946–47 – вченим секр., 1957–59 – зав. відділу рукописів; водночас 1946–50 – доц. каф. укр. літ-ри Ун-ту. Під час жданов. ідеол. погромів підданий несправедливій критиці. Вивчав укр. літ-ру кін. 19 – поч. 20 ст. Осн. об'єктом дослідж. К. було життя і творчість П. Грабовського. Здійснив поїздки місцями заслання поета, записав спогади про нього, відшукав архівні матеріали. Вивчав укр. поезію класич. періоду. Спільно з О. Білецьким та І. Бассом підготував дослідж. «Іван Франко: Життя і творчість» (1956); один з авторів 1-го тому двотом. «Історії української літератури» (1954, розділи про творчість Є. Гребінки, Я. Щоголева, П. Грабовського, В. Самійленка, поезію І. Франка), упорядник і автор передмови до творів П. Грабовського у 3-х т. (1959–60; усі – Київ). У Хмельницькому 2003 проведено Всеукр. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народж. К.

Пр.: Про переклади П. Грабовського поезій Шевченка // РЛ. 1939. № 4; Тарас Шевченко і Павло Грабовський. К., 1939; Павло Грабовський. Життя і творчість. К., 1940; 1951; 1959; Павло Грабовський. К., 1941; Павло Грабовський: Зб. ст. та мат. К., 1948; Павло Грабовський: Лекції. К., 1949; Єднання демократичних сил. К., 1950; Поетична творчість Івана Франка // Слово про Великого Каменяра. К., 1956; Поет-революціонер // Павло Грабовський у док., спогадах, дослідж. К., 1965; Література гарту й боротьби. К., 1972.

Літ.: Пільгук І. З любов'ю до письменника // РЛ. 1960. № 3; Мацько В. Цей опальний Кисельов // Кам'янець-Поділ. вісн. 1993, 29 берез.; Олександр Кисельов і літературний процес в Україні (30–60 роки ХХ століття). Хм., 2003.

М. П. Бондар, В. П. Мацько


Покликання на статтю