Кисілевська-Ткач-Косик Олександра Костівна — Енциклопедія Сучасної України

Кисілевська-Ткач-Косик Олександра Костівна

КИСІЛЕ́ВСЬКА-ТКАЧ-КО́СИК Олександра Костівна (09. 09. 1928, м. Станіслав, нині Івано-Франківськ) – педагог. Дочка Костя, сестра Романа Кисілевських, дружина В. Косика, мати В. Ткач. Д-р філософії УВУ (Мюнхен, 1976; габіліт. 1986), проф. (1991), чл.-кор. НТШ (1993) та УВАН (1997). Студіювала неофілологію в Ун-ті Фрідріха-Олександра (Ерланґен–Нюрнберґ, Німеччина, 1946–49). Працювала викл. укр. мови та літ-ри, пед. кер. Школи українознавства у м. Ньюарк (шт. Нью-Джерсі, США, 1969–84), в Укр. ін-ті Америки (1981–83), Академії св. Юра (1982–91; обидві – Нью-Йорк). Від 1982 – в УВУ (Мюнхен): кер. пед. курсів, 1988–2006 – дир. Пед. ін-ту. Проф. каф. методики викладання мов і літ-р Київ. міського пед. ун-ту (1994–2007). Наук. дослідж. присвяч. питанням історії шкільництва, методики викладання укр. літ-ри, підвищення кваліфікації укр. вчителів у діаспорі та Україні. Ред. «Збірника на пошану Ольги Кобилянської» («Науковий збірник УВУ», Мюнхен, 1991, т. 14; авторка передмови), співред. зб. «Байройтські спомини “З юних днів, днів весни”» (Нью-Йорк, 1995).

Пр.: Українська література у вищих класах шкіл українознавства. Ч. 1: Нарис методики навч. укр. літ-ри. Нью-Йорк, 1983; Педагогічні студії в УВУ // Зб. на пошану проф. д-ра В. Янева: Наук. зб. УВУ. Мюнхен, 1983; Українська література у вищих класах середньої школи: Посіб. для вчителя. Мюнхен; Нью-Йорк, 1992. Т. 1; 1994. Т. 2; 1998. Т. 3; 2000. Т. 4; Українська література для 11 кляси Українознавчих шкіл: Кн. вправ. Філадельфія, 1999 (співавт.); Українська література у старших класах середньої школи: Посіб. для вчителя. Л., 2003; Українські доповняльні школи західної діаспори // Т-во «Рідна школа»: Історія і сучасність: Наук. альм. Л., 2005. Ч. 3; Українські доповняльні школи в діаспорі // Там само. 2009. Ч. 5.

Літ.: Неліна Т. З любов'ю до України і дітей // Дивослово. 1995. № 3; Притула В. Мюнхенська практика для… педагогів // ГУ. 1997, 9 верес.; Солодуха М. Сучасні підходи до вивчення української літератури // Свобода. Нью-Йорк, 2004, 23 січ.

С. І. Болтівець


Покликання на статтю