Мельник Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Мельник Володимир Петрович

МЕ́ЛЬНИК Володимир Петрович (25. 11. 1952, с. Плисків Погребищен. р-ну Вінн. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1995), проф. (1996). Засл. діяч н. і т. України (2003). Ордени «За заслуги» 3-го (2011), князя Ярослава Мудрого 5-го (2017) ступ. Закін. Львів. політех. ін-т (1974). Працює у Львові: в Ун-ті (від 1976, з перервою): від 1996 – проф. каф. філософії та економіки, декан філос. ф-ту, від 2002 – зав. каф. теорії та історії культури, від 2014 – ректор; за сумісн. від 1996 – проф. каф. гуманітар. дисциплін мед. ун-ту; від 2004 – дир. Ін-ту соціогуманітар. проблем людини Зх. наук. центру НАНУ. Наук. дослідження: філос. проблеми науки, культури, техніки. Гол. ред. ж. «Соціогуманітарні проблеми людини» (від 2005). Уклав посібники «Лекції з історії світової і вітчизняної культури» (2005, спів­авт.), «Філософія сучасної науки і техніки» (2006; 2012, спів­авт.), «Культурологія» (2008), «Історія української культури» (2012), «Філософія» (2013), енциклопед. словники «Культурологія» (2013), «Політологія» (2014; усі – Львів).

Пр.: Інтенсифікація НТП: діалектика фундаментальних і прикладних досліджень // ФД. 1986. № 3; Філософські проблеми технікознавства: гносеологічні і предметно-перетворювальні аспекти. Л., 1994; Філософія сучасної науки і техніки. Л., 2006; Філософія технікознавства: гносеол. і предметно-перетворювал. аспекти. Л., 1994; Філософія. Пізнання. Нація. Л., 2008; Філософія. Наука. Техніка: методолого-світогляд. аналіз. Л., 2010; 2013; Духовність. Культура. Наука. Л., 2011; Толерантність як соціокультурний феномен: світоглядно-методол. аспект. Л., 2011; Історія української культури. Л., 2012 (спів­авт.); Людина в сучасному світі. Л., 2011–12. Кн. 1–3 (спів­авт.); Наука і цінності людського буття. Л., 2015 (спів­авт.).

В. П. Лисий


Покликання на статтю