Мельник Юрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мельник Юрій Іванович

МЕ́ЛЬНИК Юрій Іванович (10. 06. 1947, Київ – 02. 09. 1993, там само) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1990). Закін. Київ. ун-т (1970). Працював 1970–72 інж. з-ду «Арсенал»; 1976–93 – в Ін-ті математики АНУ (обидва – Київ): 1991–93 – пров. н. с. Наук. дослідження: теорія функцій дійсної і комплекс. змінної. Розробив новий метод ефективної побудови цілих функцій із заданими тонкими асимптотич. властивостями; дослідив для регулярних у відкритих многокутниках функцій за певних граничних умов ряди експонент, побудував розклади деяких класів в суми періодичних функцій із збереженням класу, розвинув теорію їх наближення експоненціал. поліномами; встановив точні за порядком оцінки колмогоров. поперечників для деяких важливих функціонал. класів.

Пр.: О представлении регулярных функций рядами Дирихле в замкнутом круге // Матем. сб. 1975. Т. 97, вып. 6; О конструктивном построении рядов Дирихле регулярных функций // Матем. заметки. 1980. Т. 27, вып. 3; О представлении регулярных функций в виде суммы периодических // Там само. 1984. Т. 36, вып. 6; Прямые теоремы приближения регулярных в выпуклых многоугольниках функций экспонен­­циальными полиномами в интегральной метрике // УМЖ. 1988. Т. 40, № 5; О приближении функций, регулярных в выпуклых многоугольниках, экспонен­­циальными полиномами специального вида // Там само. 1992. Т. 44, № 3; О расходимости рядов экспонент, представляющих регулярные в выпуклых многоугольниках функции // Там само. 1994. Т. 46, № 4; О скорости сходимости двойных рядов экспонент, представляющих регулярные функции в произведениях выпуклых многоугольников // Там само. № 9.

Літ.: Юрій Іванович Мельник (Некролог) // УМЖ. 1993. Т. 45, № 12.

В. О. Добровольський, В. І. Горбачук


Покликання на статтю