Метаморфічні гірські породи — Енциклопедія Сучасної України

Метаморфічні гірські породи

МЕТАМОРФІ́ЧНІ ГІРСЬКІ́ ПОРО́ДИ – вторинні гірські породи, що утворилися з осадових гірських порід і магматичних гірських порід внаслідок метаморфізму під дією високого тиску, температури, гарячих розчинів і газів. М. г. п. можуть вміщувати мінерали як магматич. (авгіт, кварц, магнетит, плагіоклази, рогова обманка, слюди та ін.) й осад. (доломіт, кальцит), так і метаморфіч. (гранат, графіт, тальк, хлорит) походження. Вони мають повнокристалічну структуру (кристалобластичну, катакластичну, реліктову), оскільки утворюються внаслідок перекристалізації порід у твердому стані, а не в процесі застигання розплавів. Їм характерна зерниста будова та переважно сланцювата текстура. Метапеліти – похідні кислих осад. і вивержених порід (аргілітів, алевролітів, пісковиків, гранітоїд. вулканітів та інтрузивних гірських порід); метабазити – похідні осн. осад. і магматич. порід. Карбонатні гірські породи: мармури, кальцифіри, карбонатні катаклазити. За характером температур. впливу розрізняють регіонально- і контактовометаморфіз. гірські породи. На тер. України поширені в межах УЩ, Крим. гір і Карпат.

Літ.: Винклер Г. Генезис метаморфических пород. Москва, 1979; Павлов Г. Г. Петрографія: Підруч. К., 2014.

В. С. Білецький, В. І. Павлишин


Покликання на статтю