ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Математична лінгвістика

МАТЕМАТИ́ЧНА ЛІНГВІ́СТИКА – розділ мовознавства, присвячений дослідженню мови за допомогою математичних методів. В основі теор. апарату М. л. лежить уявлення про мову як систему знаків з алфавітом і правилами його застосування, або граматикою знаків для побудови осмислених їхніх послідовностей і структур. Залежно від використовуваних матем. методів у межах М. л. виокремлюють алгебричну, обчислюв., статист., квантитат. та комбінаторну лінгвістику. Самост. напрямами дослідж. М. л. є також створення формал. граматик мов (природ. і штуч.), їх алгоритм. опис та побудова моделей аналізу й синтезу природ. мови. Світ. досвід дослідж. мови за допомогою матем. методів тісно пов’язаний зі здобутками таких зарубіж. учених, як П. Алексєєв, Г. Альтман, М. Андреєв, М. Арапов, П. Ґіро, Р. Келер, В. Манчак, І. Мельчук, Ю. Орлов, І. Ревзін, Я. Самбор, М. Сводеш, П. Соболева, А. Супрун, Ю. Тулдава, Р. Фрумкіна, Н. Хомський, Д. Ципф, А. Шайкевич, С. Шаумян та ін. В Україні М. л. розвивається від серед. 1950-х рр. переважно в Інститутах мовознавства, української мови, кібернетики НАНУ (усі – Київ), а також в університетах Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпра, Чернівців. Спершу дослідж. укр. учених були зосереджені на застосуванні кількіс. і статист. методів у аналізі природ. мови, напр., «Статистичні параметри стилів» (1967), «Частотний словник сучасної української художньої прози» у 2-х т. (1981; обидва – Київ). Згодом пріоритетом укр. М. л. стало моделювання природ. мови та створення її формал. граматик (праці В. Левицького, Е. Скороходька, В. Перебийніс, М. Пещак, Ф. Нікітіної, І. Севбо, Н. Клименко, М. Муравицької, Н. Дарчук). Загалом у М. л. запропоновано різні типи матем. моделей природ. мови: теор.-множинні (О. Кулагіна, І. Ревзін, Б. Сухотін, Ю. Кнорозов), статистико-комбінаторні (М. Андреєв), статистико-дистрибутивні (А. Шайкевич), ймовірнісні (В. Налімов) та різні її формал. граматики: породжувальні (Н. Хомський), аплікативну породжувальну (С. Шау­­мян, П. Соболева, Н. Клименко), категорійну алгебричну (Р. Мон­­теґю) та ін. Такі моделі й граматики успішно застосовують не лише в мовознавстві, а й ін. на­уках, зокрема для дешифрування та датування пам’яток писемності, розпізнавання звук. і зорових образів. Здобутки М. л. використовують для розв’язан­­ня широкого кола практ. завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації. М. л. разом з математичною логікою та теорією інформації вплинула на становлення і розвиток комп’ютерної лінгвістики, інформатики, кібернетики та робототехніки, заклала надійне підґрунтя для створення матем., алгоритм. й програм. забезпечення комп’ютерів, машинних мов для сучас. інформ. технологій, а також для мов програмування.

Літ.: Пиотровский Р. Г., Бектаев К. Б., Пиотровская А. А. Математическая лингвистика. Москва, 1977; Хомський Н. Роздуми про мову. Л., 2000; Левицкий В. В. Квантитативные методы в лингвистике. Чц., 2004; Бук С. Н. Основи статистичної лінгвістики. Л., 2008; Перебийніс В. І. Математична лінгвістика. К., 2014.

Є. А. Карпіловська

Рекомендована література

  1. Пиотровский Р. Г., Бектаев К. Б., Пиотровская А. А. Математическая лингвистика. Москва, 1977;Google Scholar
  2. Хомський Н. Роздуми про мову. Л., 2000;Google Scholar
  3. Левицкий В. В. Квантитативные методы в лингвистике. Чц., 2004;Google Scholar
  4. Бук С. Н. Основи статистичної лінгвістики. Л., 2008;Google Scholar
  5. Перебийніс В. І. Математична лінгвістика. К., 2014.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Математична лінгвістика / Є. А. Карпіловська // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-66930

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

19-й

Дата виходу друком тому:

2018

Дата останньої редакції статті:

2018

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

66930

Схожі статті

Знамя Дзержинки
Світ-суспільство-культура  | Том 10 | 2010
В. Е. Васильєв
Космічних засобів управління та випробування Національний Центр
Світ-суспільство-культура  | Том 14 | 2014
Н. П. Боротканич
KOSMOS
Світ-суспільство-культура  | Том 14 | 2014
Р. С. Самотий

Нагору