Mathematical Modeling and Computing — Енциклопедія Сучасної України

Mathematical Modeling and Computing

«MATHEMATICAL MODELING AND COMPUTING» – науковий журнал. Засн. 2014 у Львові Нац. ун-том «Львів. політехніка» та Центром матем. мо- делювання Ін-ту приклад. проблем механіки та математики НАНУ. Виходить двічі на рік англ. мовою. Публікує наук. та огляд. статті з питань матем. моделювання нерівноважних і неліній. процесів, моделювання процесів масоперенесення, матем. мо­­делей взаємопов’язаних полів, матем. моделей у деформов. твердих тілах, чисел. методів та програм. забезпечення для задач матем. моделювання та ін. Гол. ред. – Ю. Бобало (від 2014).

Б. І. Гайвась

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
Б. І. Гайвась . Mathematical Modeling and Computing // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=66947 (дата звернення: 20.10.2021)