Машков Олександр Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Машков Олександр Костянтинович

МАШКО́В Олександр Костянтинович (14. 10. 1925, с. Кирилівка, нині Омської обл., РФ – 04. 11. 2007, Одеса) – фахівець у галузі металургії. Канд. тех. н. (1960), проф. (1974). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Навч. у 2-му Ленінгр. військ. авіатех. уч-щі (нині С.-Петербург, 1943–44), Урал. уч-щі льотчиків (1945–46), закін. Омський маш.-буд. ін-т (1954), де відтоді й працював (1963–92 – Омський політех. ін-т): 1956–61 – декан ф-ту гарячого оброблення металів, 1961–63 – проректор з наук. роботи, 1963–76 – ректор, 1974–79 – проф. каф. машин і технологій ливар. вироб-ва. 1978–80 – зав. каф. технології металів і металознавства Курс. політех. ін-ту (РФ); 1980–81 – проф. каф. конструкц. матеріалів і матеріало­знавства, 1981–91 – зав., 1991–2004 – проф. каф. охорони праці та безпеки життєдіяльності Одес. політех. ун-ту. Наук. дослідження: розроблення ресурсоощад. технологій на основі порошк. металургії; кристалізація рідких фаз у пористій матриці; аналіз техноген. небезпек і методи визначення величини ризику від впливу небезпеч. факторів антропоген. і природ. середовищ. Від 1994 на з-ді «Електронмаш» діє вироб. дільниця з виготовлення порошк. деталей, яку створ. під наук. кер-вом М.

Пр.: Теплопередача, движение газов, печи для термической обработки отливок: Учеб. пособ. Омск, 1974; К проблеме кокиля. Омск, 1975; Боросодержащий материал для пропитки железных прессовок // ПорМ. 1979. № 5 (спів­авт.); Методика комплексной оценки рабочих мест с позиции охраны труда. О., 1985 (спів­авт.); Влияние физических свойств, структурных параметров осно­­вы и покрытия на прочность их сцепления // Новые порошк. материалы и технологии в машиностроении. К., 1988 (спів­авт.); Надежность технических систем и техногенный риск: Учеб. пособ. Омск, 1998 (спів­авт.); Определение долговечности деталей с трещиной в агрес­­сивных рабочих средах // Тр. Одес. по­­литех. ун-та. 1999. Вып. 3(9).

В. І. Бондар, В. Д. Гогунський

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
В. І. Бондар, В. Д. Гогунський . Машков Олександр Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=67278 (дата звернення: 25.10.2021)