Медведєв Гліб Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Медведєв Гліб Сергійович

МЕДВЕ́ДЄВ Гліб Сергійович (21. 01. 1931, с. Асканія-Нова, нині смт Чаплин. р-ну Херсон. обл. – 29. 09. 2009, С.-Петербург) – ентомолог. Син С. Медвєдєва. Д-р біол. н. (1969), проф. (1981), акад. Рос. академії природн. наук. Засл. діяч н. РРФСР. Премія ім. Є. Павловського РАН (1996). Закін. Харків. ун-т (1955). Працював 1960–2009 у Зоол. ін-ті РАН (Ленінград, нині С.-Петербург): від 1965 – ст. н. с. і зав. лаб. систематики комах. Чл. (1955), президент (1985–2009) Рос. ентомол. т-ва, почес. чл. Укр. ентомол. т-ва. Відп. секр. (від 1962), гол. ред. (від 1976) ж. «Энтомологическое обозрение». Наук. дослідження: морфологія, фауністика, зоогеографія, систематика і філогенія жуків-чорнотілок. Уперше встановив залежність між будовою ротового апарату, їх їжею та умовами мешкання; довів цінність вивчення будови сенсор. органів чорнотілок для класифікації цієї родини жуків. Розробив схеми адаптив. типів їх будови та еволюції їх харч. зв'язків, нові підходи до використання фауніст. даних у зоогеогр. районуванні. Описав бл. 300 нових видів чорнотілок із різних частин світу, написав визначники з фауни європ. частини колиш. СРСР, Кавказу, Туркменістану, Далекого Сходу, Сибіру, Монголії. На його честь названо бл. 100 родів і видів таксонів жуків. Cприяв розвитку фундам. ентомол. дослідж. в Україні. Пам'яті М. присвяч. «Кавказский энтомологический бюллетень» (2009, т. 5, вып. 2).

Пр.: Фауна СССР. Жесткокрылые. Подсемейство Opatrinae. Ленинград, 1968; Новые виды жуков-чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) из арид­­ных районов СССР и Афганистана // Энто­­мол. обозрение. 1970. Т. 49, вып. 2; Опре­­делитель жуков-чернотелок Туркмени­стана. Ашхабад, 1985 (спів­авт.); Опре­делитель жуков-чернотелок Монголии // Тр. Зоол. ин-та РАН. Ленинград, 1990. Т. 220; Tenebrionidae – чернотелки // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. С.-Петербург, 1992. Т. 3; Каталог жуков-чернотелок Кавказа. Махачкала, 1994 (спів­авт.); Новый подход к использованию фаунистических дан­­ных в зоогеографическом районировании // ЗЖ. 1995. Т. 74, вып. 11 (спів­авт.); Эволюция и система жуков-чернотелок трибы Blaptini (Coleoptera, Tenebrioni­­dae) // Чтения памяти Н. А. Холодковского. 2001. Вып. 53.

Літ.: Абдурахманов Г. М. Памяти Глеба Сергеевича Медведева // Юг России: экология, развитие. 2009. № 3; Федоренко В. П., Черней Л. С. Глеб Сергеевич Медведев // Укр. ентомол. журн. 2010. № 1; V. A. Richter, B. A. Korotyaev. In memory of G. S. Med­­vedev (1931–2009) // Entomological Re­­view. 2011. Vol. 1, № 4.

А. З. Злотін


Покликання на статтю