Лляной Юрій Олегович — Енциклопедія Сучасної України

Лляной Юрій Олегович

ЛЯННÓЙ Юрій Олегович (13. 05. 1971, м. Глухів Сум. обл.) – педагог, фахівець у галузі фізичної культури і реабілітації. Д-р пед. н. (2017), проф. (2008). Закін. Сум. пед. ін-т (1992), де відтоді й працює (нині ун-т): 1999–2015 – зав. каф. фіз. реабілітації, водночас 2006–15 – дир. Навч. наук. ін-ту фіз. культури Ун-ту, від 2015 – ректор. Наук. дослідження: профес. підготовка фахівців із фіз. реабілітації у вищому навч. пед. закладі; фіз. реабілітація при різних станах і захворюваннях, фізкультурна та корекційна освіта.

Пр.: Основи фізичної реабілітації: навч. посіб. С., 2008; Визначення видів реабілітації у професійній підготовці майбутніх магістрів з фізичної реабілітації // Вісн. Чернігів. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки. Фіз. виховання та спорт: зб. наук. пр. 2013. Вип. 112, т. 2; Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: поняттєво-термінологічний аспект // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології: зб. наук. пр. С., 2015. № 9(53); Професійна підготовка магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах України // Science and Education a New Dimension pedagogy and psychology. Budapest, 2015. Vol. 111 (29), issue 57; Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект. С., 2016.

Літ.: Голубченко В. Ю. Освіта Сумщини в іменах. 2012; Осташевський М. Л. Спортивній кузні Сумщини – 35. 2015 (обидві – Суми).

О. М. Семеног

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю