Мікулін Георгій Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Мікулін Георгій Йосипович

МІКУ́ЛІН Георгій Йосипович (03(16). 11. 1907, Одеса – 24. 11. 1972, Харків) – хімік. Д-р хім. н. (1968), проф. (1969). Премія ім. М. Курнакова АН СРСР (1950). Держ. нагороди СРСР. Навч. у Моск. вищому тех. уч-щі (1926–30), закін. Моск. хім.-технол. ін-т (1931). Працював на Донец. содовому з-ді (м. Верхнє, нині Лисичанськ Луган. обл., 1931–51), де про­йшов шлях від хіміка-технолога до нач. планово-тех. відділу, у роки 2-ї світ. вій­ни брав участь у його евакуації у сх. р-ни СРСР; 1945–46 – у служб. відрядженні на содовому з-ді у м. Бернбурґ (Німеччина); 1958–66 – зав. лаб. фіз.-хім. дослідж., 1966–72 – нач. відділу соди і лугів НДІ осн. хімії АН УРСР (Харків); водночас від 1961 викладав у Харків. ун-ті, читав на хім. ф-ті спецкурс з фіз. хімії «Теорія концентрованих розчинів електролітів». Один із засн. та чл. правління Укр. наук. інж.-тех. т-ва хіміків 1-го скликання (1934). Зробив знач. внесок у розвиток кількіс. теорії концентров. розчинів електролітів (зокрема у гідратну та електростатичну теорії розчинів), теорії і технології вироб-ва соди. Створив рац. метод графіч. зображення процесів кристалізації солей з розчинів при охолодженні, висолюванні і карбонізації аміач. розсолу у вироб-ві соди. Розробив метод зображення четверних і п'ятірних водних систем у проекціях косої піраміди. Автор методу розв'язання осн. рівняння електростатич. теорії розчинів електролітів. Склав графіки і таблиці з обчислення термодинам. функцій розчину. Запропонував оригін. чисельний метод розв'язання рівнянь Пуассона–Больцмана. Наук. дослідж. з удосконалення вироб-ва соди узагальнені в монографії «Дистилляция в производстве соды» (1956), з теорії розчинів електролітів – у моногр. зб. «Вопросы физической химии растворов электролитов» (1968; обидві – Ленінград). У вжиток фахівців галузі ввійшли поняття: правила М., рівняння М., формули та оригін. графоаналіт. методи М. щодо вивчення фіз.-хім. процесів. 1983–91 кожні два роки у НДІ осн. хімії проводили конкурс на здобуття премії ім. М. для робіт, виконаних молодими спеціалістами у підгалузі з технології кальцинов. соди і фіз.-хім. досліджень.

Пр.: Некоторые вопросы теории аммиачно-содового процесса. Х., 1949; Об аддитивности свойств смешанных растворов солей // УХЖ. 1954. Т. 20; Термодинамика смешанных концентрированных водных растворов электролитов, подчиняющихся правилу Здановского // Сб. Тезисов докл. на Симпозиуме по пробл. всаливания жидкостей из растворов. Каунас, 1963; Гидратация ионов в теории, концентрированных растворов электролитов // Теория растворов: Сб. Алма-Ата, 1971.

Літ.: Атрощенко В. И. и др. Харьков­ские ученые химической промышленности. Х., 1967; Вознесенская И. Е., Черный А. В. Георгий Иосифович Микулин (к 100-летию со дня рожд.) // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Хімія. 2007. Вип. 15, № 770.

М. О. Мчедлов-Петросян

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю