Мікробіологічний синтез — Енциклопедія Сучасної України

Мікробіологічний синтез

МІКРОБІОЛОГІ́ЧНИЙ СИ́НТЕЗ – синтез мікроорганізмами (бак­теріями, стрептоміцетами, дріжджами й мікроскопічними грибами) первинних і вторинних метаболітів (амінокислот, антибіотиків, вітамінів, ферментів, коферментів, алкалоїдів, гормонів, спиртів, органічних кислот, нуклеотидів, полісахаридів, ліпідів, білково-вітамінних концентратів, лікарських препаратів, засобів захисту рослин та інших речовин) в умовах поверхневого й глибинного культивування на заводах мікробіологічної промисловості. М. с. здійснюють ферментні системи мікроб. клітини під час використання дешевих джерел азоту (нітрати, солі амонію, дріжджовий екстракт) і вуглецю (вуглеводи, орган. кислоти, спирти, жири, вуглеводні нафти, гідролізати відходів деревооброб. пром-сті та с. госп-ва, барда). Зазвичай, у М. с. використовують високоактивні продуценти мікроорганізмів, одержані за допомогою методів генет. селекції (індуков. мутагенезу) і ген. інженерії. М. с. складається з послідов. стадій: приготування стерил. середовища та посів. матеріалу; перенесення останнього у ферментер; вирощування продуцента в аероб. або анаероб. умовах при сталій т-рі й рН культурал. рідини; відділення біомаси від рідини фільт­рацією або сепарацією; виділення, очищення й сушіння кінц. продукту. Вирощування мікроорганізмів здійснюють у спец. реакторах (ферментерах) різного об'єму, культурал. рідина в яких постійно перемішується спец. пристроями й аерується стерил. повітрям для забезпечення необхід. рівня розчиненого кисню. Процес ферментації контролюють за допомогою електрон. приладів. Якщо необхідно, у ферментер подають свіже середовище й виводять внутрішньо- і позаклітинні продукти М. с. (безперерв. процес). При періодич. процесі культивування продукти метаболізму виводять після закінчення ферментації. За допомогою М. с. в Україні виробляють амінокислоти лізин, триптофан і глютамінову кислоту, корм. антибіотик біовіт (суміш хлортетрацикліну і вітаміну В12), циклопептид. антибіотик поліміксин В, бета-каротин та ін.

Літ.: Данилейченко В., Федечко М., Корнійчук П. Мікробіологія з основами імунології: Підруч. К., 2009; див. також Мікробіологічна промисловість.

Б. П. Мацелюх


Покликання на статтю