Мікроекономічні моделі — Енциклопедія Сучасної України

Мікроекономічні моделі

МІКРОЕКОНОМІ́ЧНІ МОДЕ́ЛІ – один із видів економічних моделей, що описують процеси на рівні мікроекономіки за допомогою певних змінних величин, якісних або кількісних зв'яз-ків між ними, що дають змогу прогнозувати результати й наслідки змін окремого параметра (чи параметрів) у такій моделі. В економіці моделлю називають матем. образ фірми, компанії, ринку чи будь-якої ін. реалії, що ґрунтується на економічній теорії. Зазвичай М. м. розглядають під час вивчення домаш. госп-в (споживачів) і фірм (виробників) як суб'єктів екон. діяльності (домашні госп-ва прагнуть максимізувати корисність, фірми – прибуток). Їх застосовують при ціноутворенні, прийнятті рішень про обсяги вироб-ва і продажів, розподіл доходів тощо. Фундам. М. м. вважають моделі попиту та пропозиції (описує можливий розподіл ресурсів без впливу органів влади), досконалої, монополіст. конкуренції та монополіст. ринку (поведінку фірм на різних типах ринків), цінової дискримінації (встановлення різних цін на різні одиниці одного й того ж товару для одного або різних покупців), максимізації корисності (допомагає вирішувати оптимізац. задачу, пов'язану із проблемою зіставлення безмеж. потреб індивіда із його обмеженими можливостями). Модель теорії ігор пояснює прийняття оптимал. рішень в умовах конфлікту (неповної або асиметр. інформації), поведінки споживачів – відобразити поведінку споживача під час вибору фірми, яка надає послуги чи продає товари.

Літ.: Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. К., 1996; Щетілова Т. В. Обґрунтування застосовування мікроекономічних моделей для оцінки макроекономічних змін на основі інновацій // Економіка пром-сті. 2011. № 4; D. Curtis, I. Irvine. Microeconomics: Markets, Methods and Models. 2017.

О. А. Лукаш


Покликання на статтю