Мікрофлора ґрунтів — Енциклопедія Сучасної України

Мікрофлора ґрунтів

МІКРОФЛО́РА ҐРУНТІ́В – специфічна мікрофлора, для якої ґрунт є природним середо­вищем, також вульгарна сапрофітна мікрофлора (бактерії, актиноміцети та гриби-мікроміцети). Відіграє надважливу роль в утилізації рослин. решток, від­мерлих організмів, прижиттєвих орган. виділень останніх, мінералізуючи їх (до Н2О, СО2, NH3) і звільняючи зольні елементи (фос­фор, калій, кальцій, залізо, крем­ній), мікроелементи, а також час­тково гуміфікуючи їх. Цим М. ґ. забезпечує біол. і геол. круго­обіги хім. речовин у природі, що є необхід. умовою безперервності життя. В 1 г ґрунту містяться десятки мільйонів клітин мікроорганізмів. Найважли­вішою їхньою функцією є накопичення пожив. для рослин ре­човин. За фізіол. ознаками ґрунт. бактерії поділяють на целюлозні (гідролізують клітковину), амо­ніфікатори (продукують аміак), нітрифікатори (окиснюючи аміак, утворюють NО3), азотфіксатори, фосформобілізуючі (звільняють фосфатаніон), деструктори гумусу.

Літ.: Мишустин Е. Н., Емцев В. Т. Микробиология. Москва, 1987.

В. І. Канівець


Покликання на статтю