Мілерян Євген Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Мілерян Євген Олександрович

МІЛЕРЯ́Н Євген Олександрович (06(19). 04. 1913, м. Поті, нині Грузія – 05. 11. 1983, Київ) – фахівець у галузі психології праці. Канд. пед. (1954), д-р психол. н. (1969), проф. (1971). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Сум. пед. ін-т (1936). Викладав в Уман. учител. ін-ті (нині Черкас. обл., 1936–39). Від 1946 – у НДІ психології УРСР (Київ): 1956–76 – зав. відділу психології праці та профес. освіти; водночас 1947–52 – викл. каф. психології Київ. ун-ту та пед. ін-ту. Від 1976 – у Вірмен. пед. ін-ті (Єреван): зав. сектору психології праці та про-фес.-тех. освіти, від 1982 – проф. каф. психології. Проводив психофізіол. експерим. дослідження проблем уваги в дітей, функціонал. змін електр. активності мозку людини під впливом різноманіт. чинників. Досліджував проблеми психології формування заг.-труд. політех. умінь та труд. діяльності оператора складних тех. систем. Розробив концепцію інж.-психол. експертизи оцінки якості й надійності функціонування системи «людина–техніка». Впровадив діагност. систему для профес. відбору льотчиків, водіїв, операторів на основі комплексу тренажерів, апаратів та методик для досліджень: вищої нервової діяльності (апарат ВНД), швидкості реакції на комплекс. сигнали (КМ-3), емоц.-вольової стійкості (емокоординометр), розподілу та переключення уваги (аттенціометр), зорового сприйняття в ускладн. умовах (перцептометр), вольових зусиль (волюнтограф), мобільності мислення оператора (мислетахістоскоп), профес.-тех. підготовки на основі проблемних електротех. конструкторів-тренажерів, установки «ІРВМ-2».

Пр.: Внимание и его воспитание у детей. К., 1955; Психологический отбор летчиков. К., 1966; Психология формирования общетрудовых политехнических умений. Москва, 1973; Эмоционально-волевые компоненты надежности оператора // Очерки психологии труда оператора. Москва, 1974; Технологическая система профессиональной подготовки учащихся средних ПТУ. Ереван, 1985 (спів­авт.); Психология труда и профессионального образования: Избр. науч. тр. К., 2013.

Літ.: Е. А. Милерян: [Некролог] // Вопр. психологии. 1984. № 2; Лила М. Українські психологи – учасники бойових дій у Другій світовій (1939–1945 рр.). К., 2003.

В. В. Рибалка


Покликання на статтю