Мілєєв Дмитро Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мілєєв Дмитро Васильович

МІЛЄ́ЄВ Дмитро Васильович (22. 08. 1878, с. Хвостиха, нині Ульянов. обл., РФ – 19. 07. 1914, Київ) – архітектор, археолог. Чл. Імператор. археол. комісії та Рос. археол. т-ва. Навч. у Ромен. реал. уч-щі (нині Сум. обл., 1888–97), на архіт. відділ. С.-Петербур. АМ (1898–1906), у С.-Петербур. археол. ін-ті (1906–08). Від 1908 – співроб. Імператор. археол. комі­сії. Вивчав старовинну рос. арх-ру, здійснив обміри і фотофіксацію багатьох дерев'яних цер­ков на Пн. Росії, брав участь у розкопках Василів. церкви у м. Ов­­руч (нині Житомир. обл.) під кер-вом П. Покришкіна. Фактич. кер. (номінал. – Б. Фармаковський) розкопок, які проводила у Києві Імператор. археол. комісія: Десятин. церкви (1908–14); у вівтарі Софій. собору (1910); у садибах Софій. митрополичого дому (1909–10), Трубецького (1910), Новицької (1910–11), Купец. саду, Муз. уч-ща, Земських притулків (усі – 1911); палац. споруд у Десятин. провулку (1914). Дослідж. у різних місцях центр. частини Києва дозволили відкрити невідомі раніше муровані споруди міста давньорус. часу, фортифікац. укріплення 18 ст., з'ясувати топографію середньовіч. міста. 1911–13 також керував реставрац. роботами в Іпатіїв. монастирі у м. Кос­трома (Росія). Результати розкопок, здійснених М., вивчено лише на поч. 21 ст.

Пр.: О результатах раскопок в Киеве в 1908 г. Протокол доклада в заседании Русского отделения РАО // Изв. Император. археол. комиссии. Прибавление к вып. 32. 1909; О результатах раскопок в усадьбе Киево-Софийского митрополитанского дома. Доклад в Обществе охраны памятников старины в Киеве // Там само. Прибавление к вып. 39. 1911; Вновь открытая церковь XI в. в Киеве и положение исследований в связи с новыми застройками города // Тр. 4-го съезда рус. зодчих в С.-Петербурге. 1911; Древние полы в Киевском соборе св. Софии // Сб. археол. статей, поднесенных графу А. Бобринскому. 1911; О раскопках в усадьбе Десятинной церкви в Киеве летом 1908 г. // Зап. Отделения рус. и славян. археологии Рус. археол. об-ва. 1913. Т. 9 (усі – С.-Пе­тербург).

Літ.: Магула Г. Памяти Д. В. Милеева // Новое время. 1914, 27 авг. – 9 сен.; Покрышкин П. П. Милеев Дмитрий Васильевич: [Некролог] // Изв. Импера­тор. археол. комиссии. Петроград, 1915. Вып. 57; Датиева Н. С. Д. В. Милеев: очерк творческой деятельности // Тр. НИИ культуры. Москва, 1980. Т. 93; Ел­­шин Д. Д., Мелюх Е. А., Ходаковский Е. В. Дмитрий Васильевич Милеев (1878–1914) // Архит. археология и реставрация в России в начале 20 в. С.-Пе­тер­бург, 2015.

В. В. Павлова


Покликання на статтю