Мілько Олександр Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Мілько Олександр Олексійович

МІЛЬКО́ Олександр Олексійович (25. 12. 1926, Кишинів – 18. 09. 1993, Київ) – міколог. Д-р біол. н. (1971). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Кишинів. ун-т (1956). Учителював. 1956–61 – у Молд. філії Ін-ту біології АН СРСР (Кишинів); 1961–63 – ст. н. с. Ін-ту гідробіо­логії АН УРСР; в Ін-ті мікробіології і вірусології АН УРСР (обидва – Київ): 1963–79 – зав. відділу експерим. мікології. Наук. дослідження: мікологія, міксоміцети, зокрема мукорал. гриби.

Пр.: Атлас мукоральных грибов. 1971 (спів­авт.); Определитель мукоральных грибов. 1974 (обидві – Київ).

Н. Ф. Науменко, Б. В. Братішко


Покликання на статтю