Мільман Ісай Самійлович — Енциклопедія Сучасної України

Мільман Ісай Самійлович

МІ́ЛЬМАН Ісай Самійлович (13(25). 05. 1880, м. Аккерман, нині Білгород-Дністровський Одес. обл. – 26. 05. 1957, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – лікар-дерматолог. Д-р мед. н., проф. (1923). Закін. мед. ф-т Новорос. ун-ту в Одесі (1908), де й працював від 1912; у 1921–23 – доц. Одес. клін. ін-ту; 1923–24 – зав. каф. шкір. та венерич. хвороб Смолен. ун-ту, 1924–1931 – зав. каф. Середньо-Азій. ун-ту (Ташкент), 1932–41, 1944–47 – зав. каф. Дніпроп. мед. ін-ту. В евакуації у Ферґані, 1944 (декілька місяців) – зав. каф. Владикавказ. мед. ін-ту. Наук. праці присвяч. клініці дерматозів, пасив. ідіосинкразії, а також фізіології, патології та реактивності шкіри.

Пр.: Къ ученію о Parapsoriasis en plaques Brocq'a // Дерматология. 1913. Т. 1, № 6; Къ ученію о Granuloma annulare (Radcliffe Crocker) // Там само. Т. 2, № 10; Традиционное понятие воспаления в свете современной критики // Мед. мысль Узбекистана. 1927. № 8; К дифференциальному диагнозу хронического дерматомиоза // Рус. вест. дерматологии. 1927. № 5 (спів­авт.); Этиология и патогенез пиодермий // Тр. Днепроп. ин-та патологии и гигиены труда. 1935. Вып. 6; Вторичные дерматозы // Сов. здравоохранение Узбекистана. 1940. № 5–6.

Літ.: Памяти профессора Исая Самойловича Мильмана // Вест. дерматологии и венерологии. 1958. № 3.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю