Мільницький Йосиф — Енциклопедія Сучасної України

Мільницький Йосиф

МІ́ЛЬНИЦЬКИЙ Йосиф (12. 03. 1837, м. Бережани, нині Терноп. обл. – 11. 01. 1914, Львів) – церковний діяч УГКЦ. Початк. освіту отримав у Бережанах та академ. г-зії у Львові (1856), богослов. – у Львів. ун-ті як вихованець Ген. греко-катол. духов. семінарії (1856–60). Після висвячення (1860) продовжив студії у Відні в Ін-ті Фринтанеум (Авґустінеум) (1861–67). У 1867 здобув ступ. д-ра богослов'я Віден. ун-ту за дис. «De antiquitis Ecclesiae Liturgiis Orientalibus» («О литургияхъ греческихъ и вос-точныхъ»). Після повернення до Львова – вікарій і настоятель захристії архікатедри св. Юра (1867–69); ад'юнкт богослов. ф-ту Львів. ун-ту (1869–71, 1873–76); водночас – катехит шкіл (від 1867); префект студій (1870–80), згодом – 1-й віце-ректор Ген. греко-катол. духов. семінарії (1881–1907). Ред. архієпархіал. часопису «Галицкій Сіонъ» (1880–82). Також був дійс. радником і референтом митрополичої консисторії (1882–1914), чл. церк. суду в подруж. справах та інстанц. суду для Перемишл. і Станіслав. єпархій (1886–1914), соборним крилошанином митрополичої капітули (1908–14). Відзнач. званням прелата папи римського. Автор серії публікацій з катехитики, літургіки, гомілетики у часописах «Рускій Сіонъ», «Галицкій Сіонъ», «Душпастир», «Нива» (під іменами Іосиф, Іосиф Йоан). Учасник Львів. провінц. собору (синоду) 1891.

Пр.: Размышления о праведности христианской. 1881; Граматика старословенского языка в головных чертахъ своихъ со взглядомъ на жерела старорускіи и на языкъ нашъ церковный. 1889; О устройствѣ и реформѣ калєндаря греко-рускои Церкви // Житія Святыхъ. 1891–93; Граматика старословенского языка со взглядомъ на жерела старорускіи и на языкъ нашъ церковный. 1892; Теофилъ або выкладъ гомилетич-ный апостолôвъ и евангелій на весъ годъ недѣлямъ и празникамъ по уставу восточнои церкви для руского народа. 1898; Виклады о молитвословѣ ієрейскомъ. 1903; Богословіє норовственное. 1908 (усі – Львів).

Літ.: В. з С. [Чернецький В.]. Хроника духовнои семинаріи львôвскои ôдъ 1783 до 1888 року // Діло. 1888, 12 жовт., 29 ли­­стоп.

ДА: ЦДІА України у Львові. Ф. 451, оп. 2, спр. 9, арк. 8; Держ. арх. Львів. обл. Ф. 26, оп. 15, спр. 1053, арк. 24, зв. 146; ЛНБ НАНУ. Відділ рукописів. Ф. 167, оп. 2, спр. 2234, арк. 4–6, 10–11.

Я. С. Глистюк

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
Я. С. Глистюк . Мільницький Йосиф // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=67664 (дата звернення: 25.10.2021)