Мільто Людмила Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Мільто Людмила Олександрівна

МІЛЬТО́ Людмила Олександрівна (26. 09. 1954, м. Трубчевськ Брян. обл., РФ) – педагог. Д-р пед. н. (2019). Закін. Брян. пед. ін-т (1978). Учителювала (1971–88); працювала у Сум. пед. ун-ті (1988–2002), Київ. ун-ті ім. Б. Грінченка (2002–03); у 2003–11 та від 2018 – у Нац. пед. ун-ті: 2018–19 – проф. каф. пед. творчості, від 2019 – проф. каф. педагогіки і психології ВШ; 2011–15 – ст. н. с., пров. н. с. Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПНУ (обидва – Київ). Наук. дослідження: історія розвитку ідей пед. майстерності, закономірності розвитку пед. творчості та твор. індивідуальності вчителя, проблема розв'язання пед. задач.

Пр.: Методика розв'язання педагогічних задач: Навч. посіб. Х., 2004; Конкурси педагогічної творчості і майстерності: Навч. посіб. К., 2009; Теорія і технологія розв'язання педагогічних задач: Посіб. Кр., 2013; Лекторська майстерність професорів університету: історичний аспект // Творча особистість учителя: пробл. теорії і практики: Зб. наук. пр. К., 2013; Педагогічна майстерність в Росії: історія, теорія, практика (середи­на ХVІІІ – ХХ ст.). К., 2018; Інституалізація ідей педагогічної майстерності в системі педагогічної освіти України // European vector of contemporary psycho­logy, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland. Vol. 3. Sandomierz, 2018.

Н. М. Дем'яненко


Покликання на статтю