Мільчевич Сергій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мільчевич Сергій Іванович

МІЛЬЧЕ́ВИЧ Сергій Іванович (03. 09. 1968, с. Луги Рахів. р-ну Закарп. обл.) – мистецтвознавець. Канд. мистецтвознавства (2010). Чл. Нац. спілки дизайнерів України (2005). Закін. Львів. АМ (1995). Працює від 2001 у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: від 2013 – доц. каф. дизайну та основ арх-ри. Наук. дослідження: пром. дизайн.

Пр.: До питання про становлення і розвиток дизайну на Закарпатті ХІХ–ХХ століття // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2004. № 505 (спів­авт.); До питання про особливості становлення і розвиток художньо-промислової освіти на Закарпатті в другій половині ХІХ – початку ХХ століття // Вісн. Харків. академії дизайну та мист-в. 2005. № 1; Внесок Й. Бокшая у розвиток графічного дизайну на Закарпатті у 20-х – 30-х роках ХХ століття // Там само. № 7; Культурологічні передумови становлення та розвитку промислового дизайну в Закарпатті з 40-х рр. ХІХ до 30-х рр. ХХ століття // Мистецтвознавство'09. Л., 2009; Художньо-стильові, конструктивні та технологічні особливості промислових виробів мукачівських ливарних заводів графа Шенборна 60–70-х років ХІХ століття // Вісн. Харків. академії дизайну і мист-в. 2012. Вип. 13.

С. М. Лінда


Покликання на статтю