Мінаєв Борис Пилипович — Енциклопедія Сучасної України

Мінаєв Борис Пилипович

МІНА́ЄВ Борис Пилипович (21. 09. 1943, м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ) – фахівець у галузі фізичної хімії. Д-р хім. н. (без написання дис.; 1984), проф. (1986). Засл. діяч н. і т. України (2011). Закін. Томський ун-т (РФ; 1967), де 1971–74 й працював. 1974–89 – у Караґандин. ун-ті (Казахстан): 1978–84 – зав. каф. фіз. хімії, 1984–89 – зав. каф. квант. хімії; 1989–93 – зав. каф. хімії, 1993–2007 – проф. каф. заг. хімії Черкас. технол. ун-ту; 2007–15 – зав. каф. якості, стандартизації та орган. хімії, від 2015 – зав. каф. хімії та наноматеріалознавства Черкас. ун-ту. Наук. дослідження: спін-каталіз у реакціях полімеризації олефінів з каталізаторами Циґлера–Натта, металоценами і новими гомоген. каталізаторами Брукхарта–Ґібсона, магнітні та спін. ефекти в металоорган. комплексах, ультрафіолет.-видимі, інфрачервоні й Раман спектри гетеро[8]циркуленів та їхні магнітні критерії ароматичності, електро-дипольні та магнітні переходи в спектрах комплексів кисню і лантанідів; нові спряжені орган. полімери, їх спектри і провідність; теор. моделювання нових пристроїв молекуляр. електроніки, орган. світловипромінюючих діодів і соняч. батарей; спін-орбітал. взаємодія і спектри фосфоресценції в орган. і металоорган. сполуках.

Пр.: Оптические и магнитные свойства триплетного состояния. Алма-Ата, 1983; Квантовая электрохимия алкалоидов. Алма-Ата, 1985; Электронное строение молекул: новые аспекты. Алма-Ата, 1987; Spin-orbit coupling in enzymatic reactions and the role of spin in biochemistry // Vademecum of Computational Chemistry. 2010; Organometallic materials for еlectroluminescent and photovoltaic devices // Organic light emitting diode – material, process and devices. Rijeka, 2011; Органічна електроніка. Л., 2014; Design of nanoscaled materials based on tetraoxa[8]circulene // Chem. Phys. 2014. Vol. 16; Electronic structure, aro­maticity and spectra of hetero[8]circu­lenes // Russ. Chem. Rev. 2015. Vol. 84 (усі – спів­авт.).

Літ.: Борис Филиппович Минаев. К 70-летию со дня рожд. // УБЖ. 2013. Т. 85, № 6; G. Baryshnikov, V. Minaeva. International symposium «Spin chemistry and beyond» dedicated to professor Boris Minaev's 70th birthday // Chemistry and Chemical Technology. 2013. Vol. 7, № 4; Вони ж. Professor Boris Minaev. 70-years jubilee and 50 years in science // Там само; Нинова Т. С., Бойко В. И., Хоменко Е. М., Кобзев Г. И. Полвека научной деятельности профессора Бориса Филипповича Минаева и 70 лет со дня рождения // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Хім. науки. 2013. № 14(267).

Н. М. Карауш, В. О. Мінаєва


Покликання на статтю