Мінаєв Юрій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Мінаєв Юрій Миколайович

МІНА́ЄВ Юрій Миколайович (27. 07. 1936, Запоріжжя) – кібернетик. Д-р тех. н. (1979), проф. (1981). Закін. Харків. політех. ін-т (1959). Працював 1959–63 на Нікопол. дільниці високовольт. мереж Запоріз. упр. високовольт. мереж «Дніпроенерго»; 1964–66 – в Ін-ті електродинаміки АН УРСР; 1966–70 – в Ін-ті фізики АН УРСР (обидва – Київ); 1970–81 – у Київ. інж.-буд. ін-ті; 1981–91 – зав., 1992–2003 – проф. каф. програм. забезпечення обчислюв. систем, від 2003 – проф. каф. комп'ютер. систем і мереж Нац. авіац. ун-ту (Київ). Наук. дослідж. пов'язані з вивченням систем прийняття рішень за умов невизначеності, методами та моделями штуч. інтелекту, застосуванням інтелектуал. технологій для розв'язання приклад. задач. Вперше показав можливість моделювання невизначеності на підставі тензор. моделей, сформулював принцип тензор. розширення, який дозволив уніфікувати нечітку та інтервал. арифметику, розробив алгоритми нечіткої математики та нечітких висновків в тензор. базисі. Запропонував новий метод виявлення аномал. станів ком­­п'ютер. мереж на підставі аналізу тензор. моделей трафіку комп'ютер. мереж, а також нові алгоритми розв'язку задач прогнозування на підставі використання системи нечітких виснов­ків у тензор. базисі. Довів доцільність розв'язку задач розпі­знавання на підставі використання інваріатив. характеристик об'єкта розпізнавання, вперше запропонував нові алгоритми розв'язання задач розпізнавання символів на підставі тензор. моделей.

Пр.: Моделювання пристроїв протиаварійного захисту на ЕОМ. К., 1975; Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. К., 1978 (спів­авт.); Стабильность экономико-матема-тических моделей оптимизации. Москва, 1981; Системне програмне забезпечення обчислювальних систем: Конспект лекцій. К., 1997; Нейронні мережі: Навч. посіб. К., 2003 (спів­авт.); Решения задач идентификации и прогнозирования в условиях неопределенности в нейросетевом логическом базисе. Москва, 2006 (спів­авт.); Локальне структурування трафіку з комп'ютерних мереж тензорними моделями // Пробл. інформатизації та упр. 2011. Т. 3, № 35 (спів­авт.).

О. І. Варченко, Н. В. Дідківська


Покликання на статтю
О. І. Варченко, Н. В. Дідківська . Мінаєв Юрій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=67697 (дата звернення: 26.10.2021)