Міненко Михайло Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Міненко Михайло Анатолійович

МІНЕ́НКО Михайло Анатолійович (22. 06. 1963, м. Радомишль, Житомир. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2011), проф. (2013). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1985), Укр. с.-г. академію (1987), Укр. ун-т харч. технологій (1995; обидва – Київ). Працював у Полтав. технікумі м'ясної пром-сті (1985–87); Укр. респ. заоч. технікумі (м. Боярка Київ. обл., 1987–92); дир. Навч.-метод. кабінету при Мін-ві фінансів України (1992–99); від 1999 – у Нац. ун-ті харч. технологій (Київ): 2008–12 – зав. каф. менеджменту зовн.-екон. діяльності; від 2012 – проф. каф. менеджменту Київ. торг.-екон. ун-ту. Наук. дослідження: формування фахового інституційно спромож. соціально відповідал. середовища через взаємодію держ. інституцій, добровіл. об'єд­нань громадян, освітян, науковців та споживачів.

Пр.: Менеджмент: Підруч. К., 2007 (спів­авт.); Фахові виробничі об'єднання (теорія, методологія, практика). К., 2010; Вплив центрального об'єднання німецьких роздрібних асоціацій торгівлі (HDE) на формування фахового інституційно спроможного соціально відповідального середовища // Бізнес-інформ. 2013. № 4; Публічне управління: теорія та методологія. К., 2014; Громадські об'єднання: досвід Німеччини. К., 2015.

С. В. Мельниченко


Покликання на статтю