Міненко Олександр Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Міненко Олександр Степанович

МІНЕ́НКО Олександр Степанович (19. 05. 1949, м. Єнакієве Сталін., нині Донец. обл.) – математик, фахівець у галузі інформатики. Д-р фіз.-мат. н. (2009), проф. (2012). Закін. Донец. ун-т (1971). Працював 1972–80 в Ін-ті приклад. математики та механіки АН УРСР (Донецьк); 1982–94 та від 1983 – у Донец. тех. ун-ті: від 2011 – зав. каф. систем. аналізу та моделювання; 1994–2011 – зав. каф. математики, 1998–2011 – проректор з наук. роботи Донец. ін-ту штуч. інтелекту. Осн. напрям наук. діяльності – нелінійні задачі з вільною межею. Запропонував підхід для дослідж. матем. моделей з вільними ме­жами, що мають варіац. природу, який дозволяє на єдиній методол. основі вивчати широкий клас неліній. задач (задачі типу Бернуллі в площин. та вісесиметр. випадках, двовимірні задачі типу Стефана в стаціонар. і квазістаціонар. режимах, однофазні та двофазні); розробив метод для вивчення гладкості розв'язків крайових задач і доведення аналітичності вільних меж у випадку, коли нормал. похідна розв'язку за вільною межею є аналітичною функцією по кожній із змінних; побудував наближені розв'язки неліній. варіац. крайових задач методом Рітца і алгоритм оцінки швидкості збіжності наближеного розв'язку до точного в задачах Бернуллі; узагальнив результати Л. Канторовича з мінімізації квадратич. функціоналів; дослідив вплив конвекції на фронт кристалізації; розробив метод розв'язання задач спряження, що виникають при вивченні стаціонар. і нестаціонар. задач Стефана на площині і в просторі; дослідив просторові стаціонарну та нестаціо­нарну задачі теплопровідності з урахуванням конвектив. руху у рідин. фазі, що описується рівнянням Нав'є–Стокса.

Пр.: О вариационном методе изучения квазистационарной задачи Стефана // УМН. 1981. Т. 43, № 5 (спів­авт.); Осесимметричное течение со свободной границей // УМЖ. 1995. Т. 47, № 4; Вариационные задачи со свободной границей. К., 2005; О минимизации одного интегрального функционала методом Ритца // УМЖ. 2006. Т. 58, № 10; Исследование одной конвективной задачи Стефана методом Ритца // Там само. 2007. Т. 59, № 11; Задача Стефана при наличии конвекции // Доп. НАНУ. 2012. № 1 (спів­авт.); Моделирование одного класса сложных систем с нечетким управленим конвекции // Там само. 2013. № 8 (спів­авт.).

В. І. Горбачук


Покликання на статтю