Міненко Павло Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Міненко Павло Олександрович

МІНЕ́НКО Павло Олександрович (08. 04. 1944, с-ще Калініна, нині у ме­жах м. Покров Дніпроп. обл.) – геофізик, фахівець у галузі геологічної інформатики. Канд. геол.-мінерал. (1973), д-р фіз.-мат. (2011) н., проф. (2013). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (нині Дніпро; 1966). Відтоді працював у Криворіз. геофіз. тресті (Дніпроп. обл.); 1970 – в Ін-ті геотех. механіки АН УРСР (Дніпропетровськ); 1970–79 – у тресті «Дзержинськ­руда»; 1979–92 – у Н.-д. гірничоруд. ін-ті (обидва – м. Кривий Ріг): зав. матем. лаб.; 1983–2001 – у Криворіз. тех. ун-ті; 2002–08 – у Криворіз. ін-ті Європ. ун-ту; 2001–02 – у Криворіз. ін-ті Міжрегіон. академії упр. персоналом; 2009–11 та від 2016 – у Криворіз. пед. ун-ті: проф. каф. інформатики та приклад. математики; 2011–16 – проф. однойм. каф. Криворіз. ун-ту. Осн. напрями наук. діяльності: обернені задачі матем. фізики; оптимізація технол. процесів; статист. дослідження.

Пр.: Оптимизационные линейные алгоритмы обработки геологической и геофизической информации при поисках рудных залежей // Пробл. разработки руд черных металлов: Сб. науч. тр. Кривой Рог, 1991; О поисках избирательных экстремальных решений обратной задачи магнитометрии при исследованиях на кристаллическом фундаменте // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. Дн., 2006. № 9 (спів­авт.); Фильтрационные методы решения обратных задач гравиметрии и магнитометрии. К., 2012 (спів­авт.); Алгоритмы итерационных методов решения обрат-ных задач гравиметрии и магнитометрии. Кривой Рог, 2013 (спів­авт.); Методи оптимізації стійких розв'язків обернених задач гравіметрії та магнітометрії з уточненням ітераційних поправок // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. 2013. Вип. 1; Стійкі розв'язки обернених задач гравімагнітометрії на щитах // Теор. та прикладні аспекти геоінформатики. 2015. Вип. 12 (спів­авт.).

Ю. В. Юрко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
Ю. В. Юрко . Міненко Павло Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=67716 (дата звернення: 24.10.2021)