Мінімальний споживчий бюджет — Енциклопедія Сучасної України

Мінімальний споживчий бюджет

МІНІМА́ЛЬНИЙ СПОЖИ́ВЧИЙ БЮДЖЕ́Т – набір продовольчих та непродовольчих товарів і послуг у натуральному та вартісному вираженні, що забезпечує задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних потреб людини. Його розробляють згідно із Законом України «Про мінімальний споживчий бюджет» (1991; з подальшими змінами та доповненнями) і формують норматив. методом на основі системи спожив. кошиків, до яких включають науково обґрунтов., збалансов. за потребою стандартні набори товарів і послуг, складені за мін. нормами та нормативами споживання (розробляють наук. установи та орг-ції відповід. профілю). При цьому набори продуктів харчування для дітей віком до 18 р. формують на основі рекомендованих для відповідного віку рац. норм.

М. с. б. створюють для основних соц.-демографічних груп у середньому на душу населення та на одного члена сім'ї різного складу. Натурально-речова структура М. с. б. складається зі спожив. кошиків за осн. статтями видатків людини або сім'ї: продукти харчування (м'ясо та м'ясо­про­дукти, молоко і молокопродукти, масло тваринне, яйця, риба та рибопродукти, картопля тощо); одяг, білизна, взуття; предмети санітарії, гігієни, ліки та медикаменти; меблі, посуд, культтовари та ін. предмети культур.-побут. і госп. призначення; витрати на житло та комунал. послуги; на культ.-осв. заходи та відпочинок; на побут, послуги, транспорт, зв'язок; на перебування дітей у дошкіл. закладах; на ведення особистого підсоб. госп-ва у межах, що забезпечують задоволення особистих потреб; обов'язк. платежі.

Склад спожив. кошиків затверджує та періодично (але не рідше одного разу на 5 р.) переглядає з урахуванням реал. можливостей економіки країни та зміни стандартів споживання КМ України. Величину вартості М. с. б. визначають, виходячи із середніх цін купівлі відповідних товарів і послуг з урахуванням усіх видів торгівлі. Вартісну оцінку М. с. б. переглядають згідно з індексом цін на споживчі товари та послуги, але не рідше одного разу на рік.

Відомості про структуру та величину вартості М. с. б. регулярно публікують в офіц. виданнях і доводять до відома населення через ЗМІ. При розробленні М. с. б. розглядають альтернативні варіанти розрахунків складу спожив. кошиків, які пропонують профспілки та Укр. асоц. споживачів. Обчислений М. с. б. підлягає наук.-громад. експертизі, результати якої розглядають під час формування та погодження цього бюджету. КМ України затверджує М. с. б. і регулярно переглядає величину його вартості з урахуванням індексу цін на споживчі товари й послуги. В умовах криз. стану економіки та спаду вироб-ва розробляють соц. норматив – межу малозабезпеченості, структуру та розмір якої визначає законодавство.

І. В. Зуб


Покликання на статтю