Мінін Леонід Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мінін Леонід Васильович

МІ́НІН Леонід Васильович (29. 01. 1946, с. Яренськ Архангел. обл., РФ) – економіст. Д-р екон. н. (1990), проф. (1993). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1974). Працював у Львів. вироб.-тех. об'єдн. «Полярон» (1974–76); ВНДІ аналіт. приладобудування Київ. НВО «Аналітприлад» (1979–84); ВНДПІ хім. пром-сті (1984–87); Київ. ін-ті нар. госп-ва (1987–91). У 1992–99 – 1-й заст., заст. Міністра економіки України; 2000–03 – 1-й заст. Держ. секр. Мін-ва пром. політики України; водночас 2000–01 – кер. Упр. стратегії забезпечення екон. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України; 2007–14 – зав. каф. світ. госп-ва й міжнар. екон. відносин Київ. ун-ту туризму, економіки й права. Наук. дослідження: структурна перебудова економіки України, держ. регіон. екон. політика.

Пр.: Господарський механізм НВО. К., 1989; Регіон: структурно-інвестиційні аспекти переходу до ринку. К., 1994; Структурна перебудова економіки України: основні напрямки і пріоритети. К., 1994; Адміністративна реформа в умовах трансформації економіки України // Актуал. пробл. економіки. 2001. № 1–2; Шляхи становлення української економіки: досягнення, прорахунки і перспективи розвитку // Там само. № 5–6.

В. С. Савчук


Покликання на статтю