Мінковський Анатолій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Мінковський Анатолій Євгенович

МІНКО́ВСЬКИЙ Анатолій Євгенович (23. 09. 1940, с. В'ячеславка Примор. р-ну Запоріз. обл.) – фахівець у галузі рослинництва. Д-р с.-г. н. (2004). Закін. Дніпроп. с.-г. ін-т (нині Дніпро, 1977). Працював агрономом. 1985–2010 – у Ін-ті олій. культур НААНУ (с. Сонячне Запоріз. р-ну Запоріз. обл.): зав. лаб. вирощування соняшнику та рицини, насіннєзнавства та стандартизації, агротехніки олій. культур. Від 2010 – на пенсії. Наук. дослідження: перспективні екологічно чисті технології вирощування, збирання і післязбирал. оброблення насіння олій. культур із використанням нової с.-г. техніки. Розробив технології вирощування батьків. форм гібридів соняшнику, що забезпечують високий ступ. біол. чистоти насіння та врожай. властивостей гібрид. насіння.

Пр.: Удельная масса семян подсолнечника, как показатель их посевных качеств и урожайных свойств. Москва, 1987 (спів­авт.); Что надо знать при возделывании подсолнечника на Украине. З., 1991 (спів­авт.); Залежність формування врожайності соняшнику і рицини від агроприйомів вирощування і агрокліматичних умов // Наук.-тех. бюл. Ін-ту олій. культур УААН. З., 1998. Вип. 2 (спів­авт.); Вплив способів основного обробітку ґрунту та способів сівби на продуктивність сої // Там само. 1999. Вип. 12–13.

О. І. Поляков


Покликання на статтю