Мінц Марк Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Мінц Марк Йосипович

МІНЦ Марк Йосипович (11. 11. 1936, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1988). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1961). Працював на вироб-ві; в Ін-ті тех. теплофізики АН УРСР (1967–71); Укр. філії НДІ планування і нормативів при Держплані СРСР (1971–83); Раді з вивчення продуктив. сил АН УРСР (1983–89); Ін-ті проблем енергозбереження АНУ (усі – Київ): зав. лаб. екон. методів упр. енергозбереженням (1989–93). Від 1993 – у США. Наук. дослідження: вивчення та оптимізація розвитку паливно-енергет. комплексу як єдиної енерготехнол. системи, а також галуз. систем енергетики.

Пр.: Вторичные энергетические ре­сурсы промышленности СССР. Москва, 1978 (спів­авт.); Оптимизация топливно-энергетического комплекса. К., 1979 (спів­авт.); Топливно-энергетический комплекс и система газоснабжения региона: экономика, моделирование, прогнозирование. К., 1986 (спів­авт.); Имитационное моделирование регионального развития и размещения промыш­ленных объектов. К., 1986; Развитие топливно-энергетического комплекса на период до 2000 г. // Прогнозы развития важнейших межотраслевых комплексов на период до 2000 г. К., 1988 (спів­авт.).

Г. П. Футорний

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю