Мінц Сара Мойсеївна — Енциклопедія Сучасної України

Мінц Сара Мойсеївна

МІНЦ Сара Мойсеївна (12(25). 12. 1913, Одеса – 01. 09. 1994, Івано-Франківськ) – патофізіолог. Д-р мед. н. (1962), проф. (1964). Учасниця 2-ї світ. війни. Закін. Одес. мед. ін-т (1937), де й працювала: від 1958 – доц. каф. патол. фізіології; 1963–77 – зав., 1977–86 – проф.-консультант однойм. каф. Івано-Фр. мед. ін-ту. Від 1986 – на пенсії. Вивчала азот. обмін речовин при експерим. раку, регуляцію внутр.-очного тиску в експерименті, патогенез невроген. дистрофій.

Пр.: О нервно-рефлекторной регуляции внутриглазного давления // ОЖ. 1953. № 2 (спів­авт.); Влияние нервной системы на проницаемость сосудов и тканевой глаза (по опытам с меченными атомами) // Там само. 1955. № 3 (спів­авт.); Изменения внутриглазного давления и артериального давления при травме трофического нерва // Там само. 1957. № 3 (спів­авт.); Внутриглазное давление при сенсибилизации и анафилаксии // Патол. физиология и эксперим. терапия. 1965. № 5; Внутриглазное давление и его регуляция. (О патогенезе глаукомы). К., 1966 (спів­авт.); Электрокардиологические и иммунологические параллели в условиях нарушения трофического влияния блуждающего нерва // Цитотоксины в со­врем. медицине. К., 1972. Вып. 6 (спів­авт.).

К. К. Васильєв


Покликання на статтю